Contact Us

CRMVIET CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI – THÁNG 4/2017

Categories

CRMVIET cập nhật tính năng mới ngày 4/2017 .  Với 1 số thay đổi so với các phiên bản cũ để cải thiện chất lượng phần mềm phục vụ quý khách hàng.

Những bản cập nhật nổi bật khác:

1. Tính năng mới

  • Tổng đài khi có trả lời cuộc gọi thì tự lưu giao dịch

Khi tích hợp tổng đài với phần mềm CRMVIET, cuộc gọi của khách hàng sẽ được tự động lưu vào giao dịch của chủ sở hữu.

2. Thay đổi và cải tiến

  • Sửa popup tổng đài epacific, ucm
  • Thêm key mã khách hàng, ngày sinh trong in theo mẫu hợp đồng, báo giá
  • Thêm khả năng tích hợp cho tổng đài VHT
  • Sửa lại module phân quyền

2. Xử lý lỗi.

  • Hiển thị mã đơn hàng, ngày bắt đầu trong sửa đơn hàng
  • Báo cáo KPI chi tiết
  • Nhập khẩu khách hàng
  • Báo cáo thu chi
  • In hợp đồng

Cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng CRMVIET trong suốt thời gian vừa qua. Khách hàng mới muốn tìm hiểu phần mềm của CRMVIET có thể click bên dưới để dùng thử và trải nghiệm miễn phí ngay hôm nay.

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet