Contact Us

CRMVIET CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI – THÁNG 3/2017

Categories

CRMVIET cập nhật tính năng mới ngày 3/2017 .  Với 1 số thay đổi so với các phiên bản cũ để cải thiện chất lượng phần mềm phục vụ quý khách hàng

Những bản cập nhật nổi bật khác:

1. Tính năng mới

Nhập khẩu hợp đồng ( Chưa có thanh toán)

– Nhâp khẩu hợp đồng ( Có thanh toán)

– Nghe file ghi âm cho tổng đài có link trực tiếp

– Tổng đài: Lưu lịch sử cuộc gọi ca cho những extension chưa được thiết lập và user

2. Thay đổi và cải tiến

– Thêm sửa tài khoản ngân hàng trong sửa lỗi hệ thống

– Thêm loại hàng hóa trong các popup thêm mới hàng hóa

3. Xử lý lỗi :

– Lỗi hiển thị số điện thoại, email trong chi tiết khách hàng

– Chức năng generate địa chỉ khách hàng (Không rõ)

– In phiếu xuất

– Lỗi không hiển thị số điện thoại, email khách hàng khi được chia sẻ

– Lỗi render tiền bằng hàng hóa khi không có quyền sửa giá lên, giá xuống

– Lỗi nhập khẩu hợp đồng

– Không nhập thanh toán à Không nhập khẩu được

  • Jboss khi nhập khẩu ghi đè hợp đồng đã có
  • Sai số lượng hàng hóa khi không chọn ghi đè
  • Jboss khi sai định dạng số
  • Không cộng dồn hàng hóa khi ghi đè

– Lỗi không hiển thị popup khi username có dấu space

– Thêm thông báo lỗi chi tiết cho nhập khẩu hợp đồng

– Lỗi sms, email tự động

– In báo giá

– Lỗi subject email chỉ lấy theo khách hang đầu tiên (Lỗi chính tả)

– Load danh sách hàng hóa chậm

– Báo cáo tổng hợp doanh thu theo mặt hàng: lỗi hiển thị tất cả mà không theo user

– Báo cáo chi tiết bán hang theo khách hàng: hiển thị thiếu khách hàng khi khách hàng thuộc nhiều nhóm

– Jboss khi xóa phòng ban, xóa user

– Nhập khẩu khách hang số điện thoại (Thiếu dấu)

– Nhập trạng thái giao dịch – nhập khẩu giao dịch

– Bỏ thiết lập bắt buộc tên khách hang à Tên khách hàng là bắt buộc

Cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng CRMVIET trong suốt thời gian vừa qua.

Khách hàng muốn tìm hiểu phần mềm của CRMVIET có thể click bên dưới để dùng thử miễn phí

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet