Contact Us

Cách xử lý dữ liệu thông minh giúp tăng cường tương tác khách hàng

Categories

Kinh doanh không chỉ là bán sản phẩm; nó còn là việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng của bạn. Nắm vững khả năng tương tác với khách hàng hiệu quả là điều quan trọng để tăng trưởng bền vững và chính dữ liệu sẽ xúc tác cho sự tương tác được cá nhân hóa của khách hàng. Cho dù đó là chiến dịch tiếp thị qua email hay giao tiếp được cá nhân hóa, dữ liệu sẽ giúp thúc đẩy kết nối sâu hơn với khách hàng.

Dữ liệu được sử dụng để tương tác với khách hàng tập trung trong một nền tảng duy nhất và được sử dụng với các chức năng khác nhau. Việc sử dụng hai nền tảng khác nhau để duy trì dữ liệu khách hàng có thể dẫn đến thiếu hiểu biết sâu sắc về sở thích của khách hàng, do đó doanh nghiệp phải tạo chiến lược đa kênh để xử lý dữ liệu khách hàng thông minh.

Kết nối dữ liệu: Tiềm năng của dữ liệu bán hàng và tiếp thị  

Quản lý dữ liệu là rất quan trọng để hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng. Dữ liệu bán hàng và tiếp thị giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về sở thích của khách hàng, chiến lược giá cả và cách thúc đẩy các chiến dịch tiếp thị, cho dù qua email hay các phương tiện khác. Các doanh nghiệp thường sử dụng các chiến lược khác nhau và gửi các chiến dịch email khác nhau để tối ưu hóa doanh số bán hàng của họ bằng cách cá nhân hóa. Không còn nghi ngờ gì nữa, các công cụ tiếp thị qua email sẽ gửi chiến dịch đến đúng đối tượng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu khách hàng và bán hàng được lưu trong CRM vì nó quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả.

Cách thông minh để giải quyết vấn đề này là đồng bộ hóa dữ liệu từ tất cả các nền tảng trong một phần mềm CRM, từ đó tiếp thị qua email và gửi chiến dịch email đến các đối tượng được nhắm mục tiêu trở nên rõ ràng hơn. Điều này sẽ không chỉ bao gồm tất cả đối tượng mục tiêu mà còn đảm bảo không bỏ sót khách hàng tiềm năng nào.

Thống nhất dữ liệu khách hàng để có luồng dữ liệu liền mạch trên các nền tảng  

Hợp nhất hồ sơ không chỉ là sao chép hoặc nhập tất cả dữ liệu CRM vào nền tảng khác hoặc ngược lại. Đó là luồng dữ liệu liền mạch trên các nền tảng bán hàng và tiếp thị. Các doanh nghiệp có thể tạo một địa điểm thống nhất để có được cái nhìn tổng thể về hai nền tảng khác nhau, giúp thiết lập hoạt động giao tiếp được cá nhân hóa với khách hàng.

Quản lý dữ liệu hiệu quả: Tránh lưu trữ dữ liệu để đạt được mục tiêu kinh doanh

Đội ngũ bán hàng thiếu dữ liệu tiếp thị, chẳng hạn như khi chiến dịch tiếp thị qua email được gửi. Nhóm tiếp thị thiếu dữ liệu khách hàng và sở thích của khách hàng, chẳng hạn như chiến dịch email nào khách hàng thích nhất. Sự mâu thuẫn trong việc quản lý dữ liệu trên hai nền tảng này gây ra tình trạng thiếu hoạt động. Bằng cách tích hợp dữ liệu bán hàng và tiếp thị, cả hai nhóm có thể dễ dàng truy cập thông tin cần thiết.

Phân khúc khách hàng nâng cao

Sự gắn kết của khách hàng là tất cả về việc hiểu khách hàng một cách hiệu quả. Không phải tất cả các chiến dịch đều được xây dựng cho cùng một đối tượng mục tiêu. Để tiếp thị qua email hiệu quả, doanh nghiệp cần gắn thẻ, nhóm và phân khúc đối tượng. Điều này cho phép doanh nghiệp nhắm mục tiêu các chiến dịch email của mình đến các nhóm mong muốn. Phân đoạn nâng cao đảm bảo gửi đúng chiến dịch email đến đúng đối tượng. Điều này tối đa hóa sự tương tác của khách hàng và dẫn đến chuyển đổi.

Việc tích hợp các tiện ích trong một phần mềm duy nhất tạo nên tính thuận tiện, ưu thế cho doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ, đạt được sự hài lòng hàng đầu của khách hàng bằng các chiến lược tương tác phù hợp. Cùng đón chờ sản phẩm CRMVIET B2B SALES HUB với sự tương tác hoàn hảo khi tích hợp Gmail và ChatGPT.