Contact Us

Cách tính dòng tiền dự án ĐƠN GIẢN, CĂN BẢN, DỄ HIỂU cho các nhà quản trị

cách tính dòng tiền dự án đầu tư

Cách tính dòng tiền dự án là dòng tiền ròng chảy trong các dự án. Một dự án muốn thành công thì việc quản lý dòng tiền là không thể bỏ qua. Vậy cách tính dòng tiền dự án cho các đơn giản. 

dòng tiền dự án

Cách tính dòng tiền dự án đầu tư

Tại sao phải đánh giá dự án theo cách tính dòng tiền dự án?

Một trong cách để đánh giá hiệu quả dự án tài chính của một doanh nghiệp là đảm bảo nguyên tắc theo tiền tệ. Dòng tiền trong dự án giống như là máu của cơ thể. Nếu trong cơ thể không có máu thì mọi hoạt động 

>>> Cách quản lý dự án hiệu quả với phần mềm CRM

Việc quản lý các hoạch định ngân sách vốn theo 2 cách chính:

 • Theo nguyên lý kinh tế: Chi phí biên của một đơn vị sản phẩm tăng thêm bằng lợi nhuận kinh tế biên đạt được. 
 • Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận:Thu nhập biên của một doanh nghiệp là tỷ suất sinh lợi đạt được từ các đầu tư kế tiếp và chi phí biến. 
Tiết kiệm chi phí điện thoại

Cách xác định dòng tiền

Các nguyên tắc xác định dòng tiền

 • Đo lường trên cơ sở tăng thêm 
 • Được tính toán trên cơ sở sau thuế 
 • Chi phí thiệt hại không liên quan đến dòng tiền dự án 
 • Các giá trị tài sản sử dụng trong một dự án, được tính các chi phí cơ hội của chúng
 • Các tác động gián tiếp của một dự án được xem xét khi đánh giá dòng tiền 

Xác định cách tính dòng tiền dự án 

Trong một dự án đầu tư thường kéo dài nhiều năm. Trong các năm đó, thường phát sinh các khoản thu và chi. Những khoản thu và chi trong trong năm của dự án đã tạo thành dòng tiền thu, chi của dự án. 

Dòng tiền của dự án là dòng tiền định mức chênh lệch giữa các khoản thu chi trong từng hoạt động của dự án. 

Chi phí marketing

Cách tính dòng tiền dự án

Dòng tiền sau thuế được xác định = dòng tiền ròng – dòng tiền thuế 

Trong quá trình của dự án, các khoản thu, chi của dự án rất nhiều. Việc phân chi các khoản thu chi là việc cần thiết. Cùng tham khảo một số dòng các khoản thu chi của dự án:

 • Dòng vốn đầu tư của dự án ban đầu: Nó bao gồm các khoản vốn cố định, vốn lưu động. Dòng tiền này diễn ra trong quá trình thi công xây dựng công trình. Những chi phí để tạo ra tài sản lưu động ban đầu. Vốn cố định của dự án được thu hồi thông qua các trích dẫn hàng năm. Trong quá trình diễn ra dự án, các khoản thu hồi thường bù đắp vốn gốc. Các khoản này chủ yếu là các tài sản cố định. Việc giá trị thanh lý tài sản trong quá trình diễn ra dự án được tính vào khoản này ( nếu có).
May_moc_cong_nghiep 4.0

Tài sản cố định của doanh nghiệp trong dự án

 • Trong quá trình diễn ra dự án, thường thì tuổi thọ của các dự án thường lớn hơn so với tuổi thọ của các tài sản cố định. Đôi khi các dự án có nhu cầu mở rộng, việc thêm các khoản phí liên quan đến tài sản hay đầu tư mới các tài sản khác. Mặt khác, do trong quá trình vận hành dự án, quản lý các chi phí liên quan đến khoản tồn kho, các khoản thu, chi.
 • Ngoài các khoản đầu tư ban đầu cho dự án, các khoản vốn lưu động. Nó là dòng tiền lưu động, chi cho các khoản như bảo trì, bảo dưỡng tài sản cố định, lương của công nhân, nhân viên, quản lý trong dự án,….Ngoài ra còn một số các khoản khác mà nhà quản trị cần lưu ý: Chi phí vận hành, khoản lãi phải trả trong quá trình vay vốn cho dự án. 

>>>> 8 kỹ năng quản lý nhân viên cần thiết dù ở bất kỳ thời đại nào

Một số chi phí cần lưu ý:

 • Chi phí vận hành hàng năm không bao gồm các khấu hao vì toàn bộ chi phí vốn được tính vào dòng tiền của dự án. Các giá trị khấu hao, nếu được tính vào tài sản cố định hàng năm, giá trị khấu hao đó sẽ được tính 2 lần. Như vậy, kết quả của dòng tiền dự án sẽ bị ảnh hưởng. 
 • Thông thường, các dự án đều vay vốn để đầu tư. Việc vay vốn đầu tư đều phải trả các khoản lãi suất cho ngân hàng. Tuy nhiên khoản lãi phải trả này được tính vào chi phí và doanh thu của dự án. 

Tổng kết

Trong bài viết cách tính dòng tiền dự án, việc phân tích các khoản thu chi của dự án vô cùng quan trọng. Các nhà quản trị dự án cần theo dõi sát thông tin liên quan đến dòng tiền của dự án ngay từ khi lên kế hoạch, bắt đầu dự án. 

Quản lý những lợi nhuận từ khách hàng HIỆU QUẢ nhờ phần mềm Crm, bạn có thể đăng ký sử dụng MIỄN PHÍ bằng click vào hình ảnh phía dưới: