Contact Us

Salesforce ra mắt Sales GPT và Service GPT: Cách mạng hóa tương tác khách hàng bằng Generative AI

Categories

Salesforce ra mắt Sales GPT và Service GPT

Giới thiệu

Salesforce, nền tảng quản lý mối quan hệ khách hàng hàng đầu, đã tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực tương tác khách hàng với việc giới thiệu hai sản phẩm mới đột phá: Sales GPT và Service GPT. Các công cụ đột phá này sử dụng sức mạnh của Generative AI để thay đổi cách doanh nghiệp tương tác với khách hàng, cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa và hiệu quả trong quá trình bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Đọc thêm: CRM là gì? Định nghĩa – Tính năng – Lợi ích – Xu hướng

Salesforce ra mắt Sales GPT và Service GPT

Sales GPT

Đẩy mạnh sức mạnh của AI cho đội ngũ bán hàng Sales GPT, được xây dựng trên kiến trúc GPT-3.5 mạnh mẽ của OpenAI, được thiết kế để tối ưu hóa quy trình bán hàng. Bằng cách tận dụng khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến, Sales GPT có thể hiểu được yêu cầu của khách hàng, xác định khách hàng tiềm năng và đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên sở thích cá nhân.

Hơn nữa, nó cung cấp hỗ trợ thời gian thực trong quá trình tương tác bán hàng, giúp đội ngũ bán hàng cung cấp thông tin đáng tin cậy và liên quan đến khách hàng mục tiêu. Với Sales GPT, doanh nghiệp có thể cải thiện quy trình bán hàng bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp lại, tăng năng suất và mang lại trải nghiệm bán hàng cá nhân hóa và hấp dẫn hơn.

Đọc thêm: Sự kết hợp hấp dẫn giữa Trí tuệ Nhân tạo (AI) và CRM

Sales GPT

Service GPT

Nâng tầm trải nghiệm dịch vụ khách hàng Service GPT, cũng được trang bị công nghệ GPT-3.5 của OpenAI, tập trung vào việc cách mạng hóa trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Công cụ này có khả năng hiểu và phản hồi các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả. Service GPT không chỉ cung cấp hỗ trợ tự phục vụ, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phổ biến một cách tự động, mà còn cung cấp các giải pháp và hỗ trợ đáp ứng nhanh chóng và chính xác. Bằng cách giảm thiểu sự can thiệp của con người, Service GPT cho phép doanh nghiệp cung cấp thời gian phản hồi nhanh hơn, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và mở rộng hoạt động hỗ trợ khách hàng một cách dễ dàng.

Đọc thêm: Xây dựng chiến lược dựa vào Quản lý Dữ liệu Khách hàng

Service GPT

Tích hợp với Salesforce CRM

Tận dụng thông tin khách hàng hiện có Sales GPT và Service GPT của Salesforce tích hợp hoàn hảo với nền tảng Salesforce CRM, tận dụng dữ liệu và thông tin khách hàng quý giá. Tích hợp này cho phép doanh nghiệp sử dụng sức mạnh của Generative AI cùng với thông tin khách hàng hiện có, tạo ra những tương tác cá nhân hóa hơn và quyết định dựa trên thông tin chính xác. Bằng cách kết hợp khả năng của AI với dữ liệu khách hàng toàn diện, các tổ chức có thể tối ưu hóa chiến lược bán hàng và dịch vụ khách hàng, cung cấp các đề xuất đích thực và xây dựng một hướng tiếp cận thực sự tập trung vào khách hàng.

Tương lai của tương tác khách hàng

Sự tiến bộ trong công nghệ AI Việc Salesforce ra mắt Sales GPT và Service GPT đại diện cho một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của tương tác khách hàng. Với sự tiến bộ liên tục trong công nghệ AI, chúng ta có thể mong đợi các công cụ này sẽ liên tục cải thiện, giúp doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm khách hàng thông minh, cá nhân hóa và mượt mà hơn. Khi thuật toán AI trở nên ngày càng tinh vi, tiềm năng của việc tự động hóa nhiệm vụ, cung cấp thông tin thông minh và tăng cường tương tác sẽ tiếp tục mở rộng, thay đổi cách doanh nghiệp tương tác với khách hàng.

Đọc thêm: Xu hướng tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào phần mềm CRM

Tương lai của tương tác khách hàng

Kết luận

Sự ra mắt của Salesforce Sales GPT và Service GPT thể hiện cam kết của họ trong việc sử dụng công nghệ AI tiên tiến để nâng cao tương tác khách hàng. Các công cụ đột phá này giúp đội ngũ bán hàng nâng cao hiệu suất làm việc, tự động hóa quy trình và nâng tầm trải nghiệm dịch vụ khách hàng.

Bằng cách tích hợp các giải pháp được hỗ trợ AI này vào nền tảng Salesforce CRM, doanh nghiệp có thể tối đa hóa giá trị của dữ liệu khách hàng và cung cấp tương tác cá nhân hóa trên quy mô lớn. Với sự tiến bộ của công nghệ AI, chúng ta có thể kỳ vọng một tương lai trong đó tương tác khách hàng trở nên ngày càng thông minh, linh hoạt và được tùy chỉnh, từ đó tạo ra sự hài lòng cao hơn từ khách hàng và thành công kinh doanh.

 
Tags