Contact Us

Kpi cho nhân viên hành chính là một trong những kpi cơ bản của doanh nghiệp. Khi nghĩ lên đến công việc hành chính chắc chỉ là công việc liên quan đến giấy tờ, photo. Nhưng thực tế lại không chỉ có như vậy. Cùng khám phá kpi dành cho nhân viên hành chính bao gồm những gì. 

kpi cho nhân viên hành chính

nhân viên hành chính

KPI cho nhân viên hành chính 

Trong kpi nhân viên hành chính thì có 3 chỉ số chính là tuyển dụng, đào tạo, các chỉ số khác. Tuy nhiên tùy theo từng công việc cụ thể mà chỉ số này có tỷ lệ khác nhau. 

Chỉ số tuyển dụng 

Một trong những công việc của nhân viên hành chính là tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp. Chỉ số về kpi không thể thiếu trong bảng đánh giá nhân viên hành chính nhân sự. 

Chỉ số tuyển dụng có thể bao gồm các chi phí, thời gian trung bình để tuyển dụng mỗi vị trí, số lượng CV nhận được trên mỗi kênh truyền thông. Thời gian trước việc tuyển dụng của các nhân viên hành chính chủ yếu đăng trên báo, dán tờ rơi. Nhưng ngày nay chủ yếu là truyền thông online hay các trang tìm việc làm. 

Ngoài các chỉ số về tuyển dụng bên trên, các chỉ số về số lượng phỏng vấn được thực hiện trên lượng CV. Tỷ lệ nhân viên mới trên toàn bộ nhân sự cũng có thể đánh giá khả năng của nhân viên hành chính. 

kpi cho nhân viên hành chính

Tuyển dụng

Chỉ số về ĐÀO TẠO 

Sau khi nhân viên mới sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo để hòa nhập với doanh nghiệp.Tuy nhiên, chi phí đào tạo nhân viên có thể cao. Việc đánh giá kpi cho nhân viên hành chính không thể không có chỉ số về đào tạo. 

Một số chỉ số cụ thể của chỉ số chính về ĐÀO TẠO:

 • Chi phí đào tạo nhân viên so với tổng tiền lương 
 • Tỷ lệ nhân viên được đào tạo so với  tổng số nhân sự doanh nghiệp 
 • Số giờ đào tạo cho từng nhân viên đã phù hợp hay chưa
 • Chỉ số hài lòng của nhân viên sau khi họ được đào tạo,..
 • Chỉ số nhân viên sau khi đào tạo và làm việc lâu dài trong doanh nghiệp 

Một trong những yêu cầu về đào tạo là tùy theo từng lĩnh vực, vị trí của nhân sự. Cần có kế hoạch riêng cho chương trình đào tạo nhân sự. Mỗi nhân sự ở từng vị trí khác nhau thì sẽ có mức độ đào tạo riêng. Đào tạo nhân sự không phải là chỉ đào tạo khi họ mới bắt đầu vào công ty mà cả trong các quá trình làm việc của nhân sự. 

kpi cho nhân viên hành chính

Đào tạo về phần mềm của nhân viên CRMVIET

Chỉ số khác trong kpi cho nhân viên hành chính

Ngoài hai nhiệm vụ chính của nhân viên hành chính là tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Ngoài ra nhân viên hành chính còn làm các công việc khác như 

 • liên quan đến giấy tờ trong doanh nghiệp
 • lên bảng lương, các công tác lễ tân
 • quản lý tài sản
 • các thiết bị hay quản lý hồ sơ nhân sự trong doanh nghiệp,..
 •  Các công việc phụ liên đến công việc kể trên,…

Kpi cá nhân cho từng nhân viên hành chính như năng lực làm việc, hiệu quả làm việc,… 

Ngoài các chỉ số về năng lực của nhân viên, thái độ làm việc của nhân viên cũng được tính vào kpi. Thời gian đi làm muộn, thời gian xin nghỉ phép,….

Một số doanh nghiệp còn dùng chỉ số về học tập, tham gia các buổi hoạt động của công ty để đánh giá nhân viên. 

kpi cho nhân viên hành chính

kpi liên quan đến thủ tục hành chính trong doanh nghiệp

Một số lưu ý trong kpi cho nhân viên hành chính 

 • Khi thiết lập kpi dành cho nhân viên hành chính cần có sự thỏa thuận và thống nhất giữa nhân viên và quản lý. 
 • Tỷ lệ % giữa các chỉ số cũng rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc đào tạo của doanh nghiệp. 
 • Ngoài các công việc liên quan đến nhân sự, các nhân viên hành chính còn làm các công việc khác. 
 • Tùy theo từng vị trí mà tạo lập nội dung kpi cho nhân viên hành chính một cách phù hợp
 • Ngoài những nội dung lưu ý trên, mỗi nhà quản trị cần đưa ra các yêu cầu riêng cho từng vị trí của các nhân viên. 

Tổng kết 

3 chỉ số kpi cho nhân viên hành chính sẽ là thông tin cơ bản để nhà quản trị tự xây dựng cho mình bộ kpi riêng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên việc kiểm tra đánh giá kpi theo phương pháp thông thường thì khó kiểm soát tốn thời gian. Nên có phần mềm hỗ trợ để giảm bớt công việc quản lý. 

Đăng ký dùng thử theo link bên dưới.