Contact Us

Cập nhật: Tính năng mới tháng 4/2020 – Phần mềm CRMVIET

Categories

Chào anh/chị,

CRMVIET cập nhật tính năng mới. Với 1 số thay đổi trong các tính năng so với các phiên bản cũ như sau:

 • Automation: Thêm gửi cho liên hệ, trường trộn tiến độ thanh toán
 • Poup xác nhân khi chuyển trạng thái Chuyển khoản
 • Sửa lại nhập loại Hàng hóa trong  Nhập khẩu hàng tồn giống trong Nhập khẩu hàng hóa 
 • Thêm nhóm khách hàng mới khi sử dụng Catalog
 • Dashboard Công việc chuyển tình theo NGÀY sang THỜI GIAN trong NGÀY
 • Sửa lại Notify của đồng bộ dữ liệu: Admin sang Chủ sở hữu
 • Báo cáo Push Sale 
 • Search khách hàng theo phòng bán trong chi tiết chiến dịch
 • KPI doanh số chung theo phòng ban 
 • Thêm search nhóm loại KH trong Biểu đồ doanh thu 
 • Nhóm nhân viên
 • Quy tắc chuyển chủ sở hữu: Thêm điều kiện, giao cho nhóm nhân viên  Hoặc Thêm điều kiện Webform
 • Automation cho người thực hiện Dự án khi có bình luận dự án 
 • Sao chép dự án, công việc cho ngày bắt đầu công việc 
 • Xuất khẩu giao dịch thêm trường email liên hệ 
 • Log nhập khẩu hợp đồng 
 • Thêm ticket trong chi tiết khách hàng, có chọn liên hệ. Danh sách email có thêm email và di động liên hệ 
 • Xóa nhiều dự án 
 • Sao chép automation
 • Sửa Font sang Font Google 
 • Sửa thông báo ra giữa 
 • Sửa cách tính phần trăm hoàn thành dự án 
 • Thêm key cho In chứng từ 
 • Bỏ check độ dài tên HÀNG HÓA 

Trân trọng thông báo!!!!