Contact Us

Cập nhật tính năng mới phần mềm CRMVIET tháng 9/2020

Categories

Thân gửi, quý khách hàng 

Với phương châm:” Hỗ trợ khách hàng tốt nhất”, CRMVIET xin thông báo các tính năng mới của phần mềm CRMVIET:

  • Bình luận trong các Module 
  • Hỗ trợ tích hợp Landingpage 
  • Thêm mới khách hàng – Tự động sao chép địa chỉ giao hàng khi nhập địa chỉ văn phòng 
  • Thêm ticket chọn hoàn thành cho phép nhập thời gian thực hiện 
  • In hợp đồng mua vào 
  • Thêm search theo loại, nhóm khách hàng, nguồn gốc báo cáo theo hợp đồng trạng thái khách hàng báo cáo chi tiết mua hàng
  • Tích hợp Tổng đài Stringee
  • Thêm cột mã KH trong báo cáo tiến độ thanh toán 
  • Sắp xếp danh sách Công nợ theo mới đến cũ
  • Thêm nguồn gốc KH trong nhập/xuất KH

Trân trọng thông báo!!!

     CRMVIET