Contact Us

Cập nhật tính năng mới phần mềm CRMVIET tháng 9/2020

Categories

Thân gửi, quý khách hàng 

Với phương châm:” Hỗ trợ khách hàng tốt nhất”, CRMVIET xin thông báo các tính năng mới của phần mềm CRMVIET:

 • Bình luận trong các Module 
 • Hỗ trợ tích hợp Landingpage 
 • Thêm mới khách hàng – Tự động sao chép địa chỉ giao hàng khi nhập địa chỉ văn phòng 
 • Thêm ticket chọn hoàn thành cho phép nhập thời gian thực hiện 
 • In hợp đồng mua vào 
 • Thêm search theo loại, nhóm khách hàng, nguồn gốc báo cáo theo hợp đồng trạng thái khách hàng báo cáo chi tiết mua hàng
 • Tích hợp Tổng đài Stringee
 • Thêm cột mã KH trong báo cáo tiến độ thanh toán 
 • Sắp xếp danh sách Công nợ theo mới đến cũ
 • Thêm nguồn gốc KH trong nhập/xuất KH
 • Tích hợp tổng đài Stringee
 • Thêm cột mã khách hàng trong tiến độ thanh toán 
 • Sắp xếp công nợ theo thứ tự từ mới đến cũ 
 • Thêm nguồn gốc khách hàng trong xuất nhập khẩu khách hàng. 

Trân trọng thông báo!!!

     CRMVIET