Contact Us

Cập nhật tính năng mới phần mềm CRMVIET – tháng 8/2020

Categories

Thân gửi, quý khách hàng 

Với phương châm:” Hỗ trợ khách hàng tốt nhất”, CRMVIET xin thông báo các tính năng mới của phần mềm CRMVIET:

 • Lọc Khách hàng nâng cao: thêm chuyển nhóm khách hàng 
 • Cơ hội: Thiết lập bắt buộc Giao dịch
 • Thêm nút Lưu và Sinh trong hợp đồng trong đơn hàng
 • Thêm Checkbox lấy thông tin khách hàng trong đơn hàng
 • Automation thêm phiếu xuất nhập 
 • Automation Upload file 
 • Tích hợp Zalo chat hình ảnh, gửi tin nhiều 
 • Sao chép KPI 
 • Thêm loại KPI, search theo loại 
 • Xuất khẩu cơ hội thêm cột chủ sở hữu 
 • Sửa mẫu xuất excel Thanh toán 
 • Tài liệu chung, thêm Tab giao dịch 
 • Thêm cột nguồn gốc trong xuất khẩu khách hàng 
 • Thêm Link, khách hàng trong phiếu thu, phiếu chi 
 • Nhập khẩu hàng hóa ghi đè, thêm checkbox cập nhật thông tin hàng hóa module khác
 • Phân quyền cho từng biểu đồ 
 • Thiết lập quy trình, loại thanh toán mặc định khi thêm hợp đồng. 

CRMVIET xin trân trọng thông báo!!