Contact Us

Cập nhật tính năng mới phần mềm CRMVIET – tháng 7/2020

Categories

Thân gửi, quý khách hàng 

Với phương châm:” Hỗ trợ khách hàng tốt nhất”, CRMVIET xin thông báo các tính năng mới của phần mềm CRMVIET:

 • Chức năng xóa nhiều mẫu Email 
 • Trạng thái hoạt động của Webform 
 • Trạng thái hoạt động của hàng hóa
 • Danh sách công việc trong Ticket
 • Hiển thị cơ hội dạng Kanban
 • Sửa trang quản lý tài liệu, cho phép quản lý cả Tài liệu chung, Hợp đồng và Khách hàng
 • Thêm mới câu hỏi dạng Popup
 • Cho phép sửa tiền Tổng thuế, chiết khấu, thêm nút, làm tròn tổng tiền trong Đơn hàng, Cơ Hội, Báo giá, Hợp đồng
 • Chuyển Ticket cho người khác thực hiện có Notify cho người được chuyển 
 • Hiển thị giá nhập hàng hóa ở Module  Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng
 • Tích hợp Zalo OA
 • Danh sách công việc thêm chức năng chuyển người thực hiện
 • Nhập khẩu khách hàng: thêm trạng thái khách hàng 
 • Thêm key hình thức vận chuyển trong in hợp đồng
 • Tách trạng thái mua hàng của Khách hàng trong chiến dịch
 • Sửa lại điều kiện In Trong quy tắc chuyển chủ sở hữu
 • Automation nhắc công việc 

CRMVIET xin trân trọng thông báo!!