Contact Us

18 bí quyết để xác định business goal chuẩn xác

Categories
Thiết kế business goals

Thiết kế business goals

Sử dụng 18 mẹo thiết lập mục tiêu kinh doanh này sẽ giúp bạn tăng khả năng hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

Business goal đại diện cho những thành tựu quan trọng hoặc những điều quan trọng trong chiến lược tổ chức của bạn. Chúng là những mục tiêu cần đạt được trong khoảng thời gian xác định, liên kết với các biện pháp và sáng kiến ​​của bạn.

Các mục tiêu ví dụ:

  • Cân bằng ngân sách
  • Tăng thị phần
  • Tăng khả năng bán sản phẩm mới
  • Tập trung vào hiệu suất

Business goal sẽ xác định những gì bạn đang làm hướng tới đâu. Quá trình thiết lập mục tiêu kinh doanh bao gồm ba giai đoạn: Làm việc trước khi thiết lập mục tiêu, tự thiết lập mục tiêu và quản lý liên tục sau khi đặt mục tiêu.

18 mẹo thiết lập mục tiêu kinh doanh dưới đây được chia theo từng giai đoạn để giúp bạn thực hiện quy trình này từng bước một.

Trước khi thiết lập mục tiêu kinh doanh

Thiết kế business goals
Thiết kế business goals

1-Phân tích SWOT

SWOT là một mô hình hoạch định chiến lược cấp cao sẽ giúp bạn xác định nơi tổ chức của bạn có thể cải thiện và nơi hoạt động tốt. Đây là một từ viết tắt cho “ S trengths, W eaknesses, O pportunities, và T hreats.

2-Thực hiện so sánh trong tổ chức và so sánh với đối thủ cạnh tranh

Những bài tập này sẽ giúp bạn so sánh hiệu suất trong các lĩnh vực khác nhau trong tổ chức của bạn và trên các tổ chức của đối thủ hoặc đồng nghiệp. Thông tin này sẽ hữu ích trong quá trình thiết lập mục tiêu kinh doanh bằng cách hiển thị nơi bạn mạnh hay yếu.

3-Phân tích thị trường

Bạn thấy ngành của mình đứng đầu ở đâu? Xu hướng cho các tổ chức trong không gian của bạn là gì? Một phân tích thị trường kỹ lưỡng sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi này.

Xem thêm: Cách để ôm trọn thị trường mục tiêu – Mass marketing

4-Xem lại những gì trong quá khứ

Không biết bạn đến từ đâu, thật khó để quyết định nơi bạn nên đến. Hiệu suất trong quá khứ có thể giúp thông báo một số mục tiêu kinh doanh trong tương lai của bạn.

5-Hiểu nhân viên

Có cái nhìn sâu sắc từ nhân viên là một chiến lược thông minh, vì nó sẽ giúp đội ngũ lãnh đạo của bạn hiểu rõ hơn về những người ở tầng trệt của tổ chức. Nhưng nếu bạn yêu cầu đầu vào, hãy cởi mở để thực sự sử dụng nó, nếu không, nhân viên sẽ ít có khả năng đưa ra ý kiến ​​của họ trong tương lai.

6-Xác định ai tham gia xác định business goal

Việc xác định ai sẽ là một phần của cuộc trò chuyện này phần lớn dựa trên quy mô tổ chức của bạn. Bạn sẽ liên quan đến các nhà quản lý cấp trung, hay chỉ là lãnh đạo cấp cao? Còn ban giám đốc của bạn thì sao?

7-Cung cấp tài liệu trước cuộc họp

Bạn muốn tất cả mọi người trong phòng ở cùng một trang và sẵn sàng khi cuộc họp bắt đầu.

Trong khi thiết lập mục tiêu kinh doanh

Những điều cần chú ý trong khi thiết lập mục tiêu kinh doanh
Những điều cần chú ý trong khi thiết lập mục tiêu kinh doanh

8-Business goal phù hợp tầm nhìn của doanh nghiệp

Nó đảm bảo mỗi mục tiêu được định hướng về nơi tổ chức của bạn sẽ hướng tới trong dài hạn, không chỉ là điều bạn đang nghĩ đến trong thời điểm này.

9-Mô tả rõ ràng mục tiêu kinh doanh

Bạn càng cụ thể và mô tả, càng có nhiều khả năng mọi người hiểu từng mục tiêu theo cùng một cách.

10-Mục tiêu cần thực tế

Có phải tất cả các mục tiêu của bạn có thể đạt được?

11-Mục tiêu phù hợp với năng lực

Bạn có bất kỳ mục tiêu nào quá lớn hoặc quá dài?

12-Mục tiêu cần đo lường được

Hãy chắc chắn rằng mục tiêu của bạn có thể được theo dõi, đo lường và phân tích theo một cách nào đó.

13-Xem xét những hành động nào có thể sử dụng để đạt mục tiêu này

Đôi khi, tránh mâu thuẫn trên các mục tiêu của bạn thì nói dễ hơn làm. Bạn phải làm việc để đạt được các mục tiêu trong khi tránh chúng xung đột với nhau.

14-Xem xét ai chịu trách nhiệm cho mục tiêu của bạn

Xem xét các vai trò và trách nhiệm cần thiết để đảm bảo sự tiến bộ liên tục.

15-Xác định các tài nguyên cần sử dụng để đạt được mục tiêu

Những hạn chế về ngân sách cũng cần được xem xét trong quá trình thiết lập mục tiêu.

Xem thêm: Event marketing là gì?

Sau khi thiết lập business goal

Kiểm tra từng mục tiêu kinh doanh
Kiểm tra từng mục tiêu kinh doanh

16-Liên tục theo dõi tiến độ

ãy nhớ rằng một số điều chỉnh có thể được yêu cầu khi nhóm của bạn bắt đầu theo đuổi các business goal này. Đừng ngại điều chỉnh khi cần thiết!

17-Truyền thông nội bộ mục tiêu kinh doanh

Có phải tất cả mọi người trong tổ chức của bạn đều hiểu các mục tiêu và tại sao bạn chọn chúng?

18-Đảm bảo có dữ liệu báo cáo về mục tiêu

hi mục tiêu của bạn đã được đặt, hãy chọn các biện pháp giúp bạn theo dõi hiệu suất đối với từng mục tiêu. Đảm bảo bạn có dữ liệu thông báo cho mỗi mục tiêu kinh doanh nhỏ hơn là bắt buộc.