Contact Us

Tính năng quản lý quỹ trên phần mềm CrmViet

Categories
Tính-năng-quản-lý-quỹ-trên-phần-mềm-CrmViet

Tính năng quản lý quỹ trên phần mềm CrmViet giúp người dùng quản lý phiếu thu, chi, các khoản tiền mặt, thanh toán với ngân hàng…

Tham khảo những tính năng khác:

Với tính năng này, Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm phần lớn thời gian làm báo cáo mỗi năm, mang lại cơ hội gia tăng năng suất lao động.

Cùng tìm hiểu chi tiết tính năng quản lý dự án trên phần mềm CrmViet 2.0

Tính-năng-quản-lý-quỹ-trên-phần-mềm-CrmViet

1. Ý nghĩa tính năng quản lý quỹ trên CrmViet

Như đã đề cập ở trên, tính năng này như công cụ đắc lực hỗ trợ kế toán nội bộ trong việc quản lý thu, chi tiền mặt, ngân hàng…

Phần mềm cũng hỗ trợ giúp việc làm báo cáo kế toán trở nên đơn giản, nhanh gọn hơn.

2. Chi tiết tính năng quản lý quỹ trên phần mềm CrmViet

2.1. Phiếu thu

Giúp ghi lại tất cả những khoản thu với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng. Nó giúp kế toán dễ dàng quản lý thu của doanh nghiệp hơn.

Module này giúp người dùng những việc như sau:

  • Tìm kiếm, lọc phiếu thu theo các tiêu chí đi kèm (trong ảnh)
  • Thêm mới, sửa, xóa phiếu thu
  • Chuyển sổ quỹ: chuyển các phiếu thu của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên sang các sổ quỹ khác nhau.
  • Chuyển trạng thái: từ chưa xác nhận phiếu thu sang đã xác nhận.
Tính năng quản lý quỹ - Phiếu thu

Tính năng quản lý quỹ – Phiếu thu

2.2. Phiếu chi

Tương tự với phiếu thu, phiếu chi cũng giúp kiểm soát các khoản tài chính đã chi của Doanh nghiệp

Cũng có những module con tương tự phiếu thu (đã liệt kê bên trên), phiếu chi cũng giúp kế toán lọc, tìm kiếm, sửa, xóa… các phiếu chi.

Tính năng quản lý quỹ - Phiếu chi

Tính năng quản lý quỹ – Phiếu chi

2.3. Thanh toán

Chức năng này giúp ghi lại tất cả những phiếu thu và nhận chuyển khoản trên hệ thống. Ở danh sách thanh toán, người dùng sẽ biết rất nhiều thông tin. Các phiếu, trạng thái, nhân viên, số tiền, ngày thanh toán…

Người dùng có thể tìm kiếm thanh toán theo một hoặc nhiều tiêu chí: tên khách hàng, tên hợp đồng, nhân viên thanh toán….

Tính năng quản lý quỹ - Thanh toán

Tính năng quản lý quỹ – Thanh toán

Ngoài ra, phần mềm CrmViet cũng hỗ trợ xuất thanh toán ra file Excel. Người dùng có thể lưu lại, thuận tiện cho việc tra cứu sau này.

2.4.  Sổ quỹ tiền mặt

Là danh sách các sổ quỹ để tiếp nhận, lưu trữ những số tiền được chuyển đến từ thanh toán tiền mặt với công ty.

Tính năng quản lý quỹ - Sổ quỹ tiền mặt

Tính năng quản lý quỹ – Sổ quỹ tiền mặt

Tính năng quản lý quỹ – Sổ quỹ tiền mặtCrmViet hỗ trợ người dùng thêm, sửa, xóa sổ quỹ tiền mặt.

Bạn cũng có thể tạm dừng hoặc kích hoạt sổ quỹ của người dùng mới, bằng việc thao tác Sửa -> Ngừng hoạt động (như hình trên)

Ngoài ra, phần mềm cũng hỗ trợ người dùng theo dõi báo cáo thu chi sổ quỹ nhanh chóng, tiện lợi:

Quản-lý-quỹ-Báo-cáo-thu-chi

Điều đặc biệt là “Báo cáo thu chi” chính là phần báo cáo thu chi trong module báo cáo/báo cáo công nợ.

2.5. Tài khoản ngân hàng

Module này giúp lưu những danh sách tài khoản ngân hàng của công ty . Người dùng sẽ biết thông tin đăng ký và số dư của từng tài khoản.

Tính năng quản lý quỹ - Tài khoản ngân hàng

Tính năng quản lý quỹ – Tài khoản ngân hàng

Bạn cũng có thể thêm, sửa, xóa các tài khoản ngân hàng không còn dùng đến.

2.6. Thu chi ngân hàng

Giúp người dùng thống kê các khoản thu chi liên quan đến ngân hàng. Đây sẽ là module rất quan trọng trong việc quản lý tài chính Doanh nghiệp.

Tính năng Quản lý quỹ - Thu chi ngân hàng

Tính năng Quản lý quỹ – Thu chi ngân hàng

Module này cho phép người dùng có thể xem chi tiết, sửa hoặc in các khoản thu chi cụ thể (như hình trên)

Bạn có thể lọc, tìm kiếm các chuyện khoản nội bộ, chuyển khoản tiền mặt…. ngay tại đây.

2.6.1. Chuyển khoản

Là cách người dùng lưu lại chứng từ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với đối tác hoặc nhân viên.

Bạn có thể thêm mới chuyển khoản:

Tính năng quản lý quỹ - Chuyển khoản

Tính năng quản lý quỹ – Chuyển khoản

2.6.2. Nhận chuyển khoản

Người dùng thêm mới những khoản thu nhận qua ngân hàng mà khách hàng nộp gửi vào qua tài khoản của công ty.

Tính năng quản lý quỹ - Nhận Ck

Tính năng quản lý quỹ – Nhận Ck

Tại đây, bạn có thể dễ dàng thao tác: Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa chứng từ chuyển khoản

2.6.3. Chuyển khoản nội bộ

Người dùng sử dụng module này để thêm mới, lưu lại những lần chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của công ty.

Tính năng quản lý quỹ - Ck nội bộ

Tính năng quản lý quỹ – Ck nội bộ

2.6.4. Chuyển tiền mặt vào tài khoản và ngược lại

Module này ghi lại danh sách chứng từ chuyển tiền từ sổ quỹ  của công ty về tài khoản ngân hàng của công ty.

Bạn có thể làm song song cả 2 chiều: Chuyển tiền vào tài khoản hoặc ngược lại

Tính năng quản lý quỹ - Chuyển khoản tiền mặt

Tính năng quản lý quỹ – Chuyển khoản tiền mặt

Ngoài ra, tính năng quản lý quỹ trên CrmViet cũng giúp bạn xuất báo cáo các khoản thu, chi theo từng giai đoạn cụ thể.


Cùng với tính năng báo cáo doanh thu, CRMViet đang là nền tảng Quản lý khách hàng Top 1 tại Việt Nam.

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet

Tags