Contact Us

THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI CỦA PHẦN MỀM CRMVIET ngày 23/10/2019

Categories
Sự kiện: Tự động hóa QLKH CrmViet

Chào anh/chị,

CRMVIET.VN cập nhật tính năng mới. Với 1 số thay đổi trong các tính năng so với các phiên bản cũ như sau:

 • Xuất khẩu chi tiết Hợp đồng
 • CallCenter: thêm nút tắt âm thanh đổ chuông
 • Webhook SMS
 • About us : mẫu nội dung hỗ trợ
 • Ticket: nhận ticket dù đang bận
 • Ticket: trưởng nhóm được sửa
 • Phiếu trả hàng cho Hợp đồng mua vào
 • Thêm trường Khối lượng hàng hóa ở Báo giá, Đơn hàng, Hợp đồng,..
 • Thêm mô tả Ticket khi chuyển từ Chờ -> Đang Thực hiện
 • Thiết lập quy trình: Thêm lựa chọn sử dụng editor
 • API: check quyền thực hiện hành động thêm, sửa, xóa
 • Catalog: Lưu lịch sử chuyển trạng thái Khách hàng
 • Phiếu trả hàng Nhà cung cấp
 • Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên theo Nhiều phòng ban,nhiều nhân viên
 • Cập nhật SĐT, email KH từ webform khi đã tồn tại trên hệ thống
 •  Chuyển số thứ tự Catalog
 •  Thiết lập trạng thái mặc định cho KH thêm từ Webform, facebook
 •  Xóa catalog: cho phép chuyển dữ liệu sang catalog khác
 •  Thiết lập cho phép Ngày bắt đầu > Ngày hoàn thành
 •  Xuất khẩu Khách hàng dữ liệu lớn

Trân Trọng !