Contact Us

Hướng dẫn sử dụng MailChimp – Nhập danh sách Khách hàng

Categories
dịch vụ email marketing miẽn phí

dịch vụ email marketing

MailChimp cung cấp một số cách để thêm người đăng kí vào danh sách của bạn. Bạn có thể nhập các thuê bao từ file CSV, TXT hoặc tập tin Excel vào một danh sách mới hoặc hiện có, hoặc nhập dữ liệu mới cho các thuê bao hiện có.

XEM THÊM

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã có một danh sách trong tài khoản của mình. Bạn có thể tham khảo video cách tạo List danh sách mới.

Nhập khẩu từ File CSV, TXT, Excel

 1. Điều hướng tới trang Lists
 2. Click biểu tượng thả xuống ngay bên cạnh danh sách mà bạn muốn nhập vào và chọn Import.
  list_dropdown_import
 3. Xuất hiện 3 kiểu nhập danh sách khách hàng của họ. Bạn chọn 1 trong 3 hình thức
  – Chọn tệp tin CSV hoặc TXT
  – Copy/Paste danh sách từ 1 file Excel
  – Nhập vào danh sách của bạn đã có
  importwizard_importfromcsv
  Ở đây tôi chọn nhập từ tệp tin CSV hoặc TXT
 4. Chọn Next
 5. Để tải lên một tệp tin CSV hoặc TXT, nhấn Browse và chọn tệp tin từ máy tính của bạn. Để nhập từ Excel, bạn Copy và Paste địa chỉ liên lạc của bạn vào các trường được cung cấp
  importwizard_button_browsecsv
 6. Check mục I understand that my billing plan may be automatically upgraded. Tài khoản của bạn chỉ được cập nhật thêm người dùng nếu vẫn chưa vượt quá giới hạn Email cần thanh toán.
  I-understand-that-my-billing
 7. Click Next, giờ đến bước nối các trường trong File với danh sách của MailChimp. Theo thứ tự cột từ trái qua phải, bạn Click Make a Selection để chọn tên trường tương ứng với trong File nhập lên. Sau đó Click Save để chuyển qua trường tiếp theo.
  noi-file-voi-truong-mailchimp
 8. Lặp lại bước chọn trường tương ứng giữa File nhập và danh sách trên MailChimp với các cột còn lại cho tới khi đủ các trường trên File nhập và danh sách trên MailChimp. Chọn Edit để chọn cột tương ứng hoặc Skip để bỏ qua những cột không muốn import.
  Để hoàn tất việc thêm danh sách, Click Next, bạn sẽ nhận được thông báo việc nối các trường thành công.
  importwizard_matchcolumns_success
 9. Click Next để xem xét cài đặt nhập khẩu cuối cùng của bạn.
 10. Tại màn hình You’re all set to import, xem lại một lần nữa cho các cài đặt nhập khẩu của bạn. Bạn có thể Click Detail để xem chi tiết hoặc Edit nếu cần chỉnh sửa

  importwizard_review_checklist
 11. Click Import để hoàn tất
  lists_viewsubscribers_importstatus
  MailChimp sẽ gửi Email thông báo sau khi hoàn tất quá trình nhập dữ liệu lên Danh sách MailChimp; Đồng thời gửi 1 Email thông báo đến các Email trong danh sách về việc chuyển lên danh sách của MailChimp.Lưu ý: Sử dụng tiếng Việt không dấu khi nhập trực tiếp lên danh sách Email.

Về  Option Auto-Update

Tại bước (5) sẽ xuất hiện thêm 1 hộp thông báo có nội dung Auto-Update my existing list (Tự động cập nhật danh sách hiện tại) – để cập nhật thông tin thuê bao hiện có trong danh sách MailChimp của bạn với dữ liệu trong tập tin nhập khẩu của mình.
Autoupdatebox
Trong trường hợp Click chọn, thông tin thuê bao được nhập lên sẽ được tự động update nếu có sự thay đổi nào trên hệ thống CRM (Nếu bạn kết nối giữa CRM và MailChimp) và trong trường hợp thông tin của thuê bao đó ở một danh sách khác được thay đổi.

Hiện nay tại CRMVIET đang cung cấp giải pháp phần mềm Email Marketing tích hợp tính năng MailChimp vượt trội. Đăng ký dùng phần mềm Email Marketing tại link bên dưới.