Contact Us

Hỗ trợ TeamViewer trên điện thoại

Categories

Teamviewer là một trong các phần mềm hỗ trợ khách hàng hiệu quả thông qua việc điều khiển từ xa. CRMVIET thường xuyên sử dụng dịch vụ này để hỗ trợ khách hàng. 

1. Lợi ích mà phần mềm Teamviewer đem lại

Bạn là khách hàng cần được hỗ trợ: 

  • Có thể chia sẻ màn hình điện thoại của bạn cho bộ phận Support
  • Bộ phận kỹ thuật có thể xem các thao tác của bạn đúng hay sai.
  • Phù hợp với các chương trình dạy kỹ thuật Online hay Website

Bạn là người hỗ trợ người khác: 

  • Đánh giá các thao tác và lỗi xảy ra với phần mềm của khách hàng
  • Hướng dẫn khách hàng các thao tác chi tiết ngay trên điện thoại.
  • Support các khách hàng ở xa 

Lợi ích cơ bản của Teamviewer:

  • Dễ sử dụng 
  • Bảo mật cao 
  • Dễ dàng hướng dẫn

II. Hướng dẫn sử dụng Teamviewer trên điện thoại cho người cần được hỗ trợ 

1. Bạn tải phần mềm Teamviewer quicksupport và cài đặt trên điện thoại. Bạn có thể lên CHplay hoặc Appstore để tải miễn phí về.

2. Mở phần mềm Teamviewer quicksupport

Hướng dẫn kết nối hỗ trợ Teamviewer trên điện thoại

Vuốt qua bên trái để bỏ qua phần giới thiệu

Hướng dẫn kết nối hỗ trợ Teamviewer trên điện thoại

3. Mở ứng dụng Teamviewer quicksupport lên. Ứng dụng sẽ yêu cầu được cấp quyền hiển thị trên các ứng dụng khác. Bạn Bật lên theo hướng dẫn.

Hướng dẫn kết nối hỗ trợ Teamviewer trên điện thoại

5. Chờ khoảng 5 giây – ứng dụng Teamviewer quicksupport sẽ hiện ID của bạn. Bạn coppy mã ID này lại hoặc chia sẻ cho kỹ thuật đang hỗ trợ bạn.

Hướng dẫn kết nối hỗ trợ Teamviewer trên điện thoại

Kỹ thuật sẽ tiến hành kết nối với bạn. Bạn ấn Cho Phép để kỹ thuật có thể kết nối hỗ trợ bạn.

Sau khi hoàn thành xong phần hỗ trợ, bạn chỉ cần thoát phần mềm thì các kết nối sẽ dừng lại. 

III. Hướng dẫn sử dụng Teamviewer trên điện thoại cho hỗ trợ người khác.

Nếu bạn muốn hướng dẫn và hỗ trợ cho khách hàng.

1. Bạn tải phần mềm TeamViewer for Remote Control và cài đặt trên điện thoại. Bạn có thể lên CHplay hoặc Appstore để tải miễn phí về.

Hướng dẫn kết nối hỗ trợ Teamviewer trên điện thoại

Sau khi cài đặt thành công. Ấn vào nút Bắt Đầu để tiến hành sử dụng. 

Bạn tiến hành nhập ID đối tác chính là ID của khách hàng đã cung cấp để yêu cầu bạn hỗ trợ

Tiếp theo ấn vào Điều Khiển Máy Tính Từ Xa để tiến hành kết nối

Tags