Contact Us

CRMVIET CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI – THÁNG 10/2017

Categories

Phần mềm CrmViet hiện có hơn 400 tính năng để đáp ứng yêu cầu quản lý và chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp. Nhưng chúng tôi luôn muốn cải tiến và mang đến cho doanh nghiệp giải pháp phần mềm tối ưu nhất.

Những bản cập nhật quan trọng khác:

Phần mềm CrmViet phiên bản mới cập nhật ngày 3/10/ 2017 có những tính năng mới nổi bật như sau :

TÍNH NĂNG MỚI :

Module Forms :

Công ty bạn có 1 buổi hội thảo hay một chiến dịch marketing nào đó cần dùng Form đăng ký.

Thay vì phải tạo một mẫu form bằng nhiều cách khác nhau, mất nhiều thời gian.  Với module Form mới, bạn chỉ cần nhập tên các trường cần lấy thông tin của khách hàng. Phần mềm sẽ tự sinh ra 1 đoạn code.

Bạn chỉ cần dán đoạn code đó lên website của mình là bạn đã có 1 form đăng ký theo ý muốn.

ss

Module dự án :

Quản lý quy trình làm việc của 1 dự án theo sơ đồ cây.
Ví dụ công ty bạn đang triển khai 1 dự án nào đó. Trong 1 dự án sẽ có phân chia nhiều công việc nhỏ cho từng người phụ trách khác nhau.

Với module này, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc quản lý và phân chia công việc cho 1 dự án nhất định.

FIX LỖI :

– Chữ ký Email cho gửi mail tự động

– Sửa lỗi in theo mẫu hợp đồng, báo giá chỉ được in 1 lần

– Sửa thông báo khi xóa phiếu xuất

– Không phân quyền chia sẻ khách hàng => khi sửa khách hàng vẫn chọn được chọn chia sẻ. => Phải ẩn chọn chia sẻ trong sửa khách hàng.

– Thêm mới giai doạn có mô tả quá dài–> jboss

-Module dự án – Thêm mới giai đoạn có tiêu đề dài –> Jboss

-Module dự án – Check trùng mã giai đoạn

-Sửa thông tin giai đoạn – Xóa bỏ tiêu đề của giai đoạn – Lưu – Hiển thị thông báo ” Tiêu đề không được bỏ trống ” – Bỏ qua -> Kết quả thực tế: Tiêu đề của giai đoạn vừa sửa bị trống

-Module dự án -chi tiết công việc ngày tạo bị sai giờ

-Module dự án –  Khối lượng công việc chỉ cho điền số -> điền chữ đã cho hiển thị

-module dự án xóa công việc bị lỗi jboss

-Thêm mới công việc có hạn hoàn thành nhỏ hơn ngày bắt đầu của giai đoạn  => đã đưa ra thông báo nhập lại

-Module dự án – Thêm mới công việc – Tiêu đề nhập kí tự trắng => không thêm mới thành công

– Sửa lỗi Jboss khi  cơ hội sinh đơn hàng.