Contact Us

Cập nhật tính năng phần mềm CRMVIET ngày 12/11/2019

Categories

Chào anh/chị,

CRMVIET cập nhật tính năng mới. Với 1 số thay đổi trong các tính năng so với các phiên bản cũ như sau:

 • Cho phép upload các file tài liệu: PPT, PPS, PPTX, PPSX, zip, rar,…
 • Xem nhanh thông tin khách hàng trong khách hàng chung 
 • Ghi log chức năng xóa file tài liệu ở các module khách hàng, giao dịch,..
 • Catalog: loại chi phí + thêm filter loại chi phí trong màn hình phiếu chi
 • Khi khách hàng đăng ký webform, email khách hàng nếu đang trong list unsubcribe thi xóa khỏi list unsubcribe đi 
 • Thêm mới khách hàng: thêm nút lưu và mới 
 • Thêm mới giao dịch: thêm nút lưu và mới 
 • Khách hàng chung: search KH theo nhóm loại 
 • Báo cáo tổng hợp khách hàng theo trạng thái 
 • Bổ sung filter hạn hoàn thành vào trong màn hình công việc dự án 
 • Sửa các chức năng trạng thái mặc định KH khi được thêm từ webform, facebook – có thể mỗi form một trạng thái khác nhau.
 • Search Ticket theo nhóm hỗ trợ 
 • Tổng đài webRTC: thay đổi cách lấy thông tin cuộc gọi nhanh hơn
 • Mẫu báo giá 3- hiển thị theo chiều dọc 
 • Quy tắc chuyển chủ sở hữu: thêm hành động nhập khẩu, Khách hàng – khách hàng được thêm mới từ nhập khẩu có thể được tự động chuyển CSH  theo quy tắc
 • Nhập khẩu khách hàng: thêm lựa chọn, tự động phân nhóm theo đầu số điện thoại 
 • Thêm quyền:  xuất khẩu thanh toán và hủy ticket. 
   

Trân trọng!!! 

Tags

200-125   , CISSP   , 100-105   , 210-260   , MB2-712   , 300-115   , 70-410   , 70-532   , 642-996   , 220-902   , 300-075   , 300-075   , 210-060   , 220-901   , 642-997   , 300-070   , 2V0-621D   , 200-310   , 210-065   , 070-346   , 200-105   , 300-101   , 300-320   , 810-403   , N10-006   , 70-697   , PMP   , 1Z0-808   , 70-347   , 640-911   , MB2-713   , 642-998   , 640-916   , 101-400   , 300-208   , CAS-002   , 70-411   , 70-346   , 400-101   , 070-461   , 300-207   , ADM-201   , 300-206   , 2V0-621   , 70-534   , 300-135   , 70-980   , 400-051   , 1Z0-062   , 300-085   , EX200   , 70-417   , 300-209   , EX300   , 70-533   , SY0-401   , 70-462   , 70-483   , NSE4   , 1K0-001   , 101   , 700-501   , 400-201   , 700-260   , CCA-500   , 70-466   , OG0-093   , SSCP   , 400-351   , NS0-157   , 500-260   , PEGACSA71V1   , 1Z0-051   , 70-480   , 352-001   , 200-601   , 700-505   , 642-999   , 1Z0-803   , 070-412   , 210-451   , 642-035   , 300-080   , 700-037   , MB6-702   , 70-347   , 200-125   , 642-996   , 220-902   , 070-412   , 220-902   , 070-346   , CISSP   , 400-051   , 210-060   , 1Z0-808   , PEGACSA71V1   , 400-101   , 70-417   , 300-070   , 70-532   , 210-260   , CISSP   , 100-105   , 300-075   , CISSP   , 210-260   , 70-410   , 100-105   , 200-125   , 500-260   , MB2-712   , CISSP   , 220-901   , 700-501   , 1Z0-051   , 220-901   , 200-125   , PEGACSA71V1   , 70-980   , 70-466   , 210-260   , 810-403   , 70-466   , 70-532   , 300-115   , 200-125   , CCA-500   ,