Contact Us

Cập nhật: Tính năng mới Tháng 2/2020- Phần mềm CRMVIET

Categories

Chào anh/chị,

CRMVIET cập nhật tính năng mới. Với 1 số thay đổi trong các tính năng so với các phiên bản cũ như sau:

 

 • Báo cáo Lợi Nhuận thực
 • Mẫu Email thêm trường Nợ hiện tại 
 • Thêm key: $Mota#nhập khẩu cơ hội
 • Sửa lại nhập khẩu khách hàng nhanh hơn
 • Sửa lại nhập khẩu hợp đồng nhanh hơn
 • Thêm báo giá – Search Hàng hóa theo loại 
 • Tracking thao tác người dùng 
 • Nâng cấp thư viện xuất báo cáo Bird 4.8
 • Biểu đồ
 • Thêm cột thông tin báo cáo chi tiết bán hàng theo Khách hàng 
 • Thêm popup thông báo trùng mã  khách hàng trong thêm nhanh khách hàng 
 • Search khách hàng nâng cao thêm tiêu chí search theo tiêu chí search hàng hóa đã bán
 • Phân trang danh sách liên hệ trong chi tiết khách hàng 
 • Thêm cột thông tin báo cáo chi tiết khách hàng 
 • Thêm trường trộn SĐT người giao

Trân trọng!!!