Contact Us

Cập nhật tính năng mới phần mềm CRMVIET tháng 10+11/2020

Categories

Thân gửi, quý khách hàng 

Với phương châm:” Hỗ trợ khách hàng tốt nhất”, CRMVIET xin thông báo các tính năng mới của phần mềm CRMVIET sau khi đã cập nhập:

Tính năng cập nhập Tháng 10:

Đơn hàng: 

 • Thêm trạng thái Pending
 • Xuất khẩu đơn hàng
 • Thêm quyền chỉnh sửa ngày đặt hàng
 • Danh sách đơn hàng: Thêm cột địa chỉ giao hàng và tìm kiếm
 • Thêm Style Webform
 • Xuất khẩu tài liệu
 • Biểu đồ doanh thu theo Nhóm khách hàng(dạng cột)
 • Xuất khẩu khách hàng: Thêm cột ngày giao dịch cuối
 • Báo cáo tồn kho

Custom Field

 • Lịch sử chuyển chủ sở hữu Khách hàng
 • Báo cáo bảo hành

Tính năng cập nhập Tháng 11:

 • Upload file mới không dùng đến Flash Player
 • Thay thế các hành động bằng icon
 • Automation: Zalo message cho tất cả hành động
 • Thêm địa chỉ giao hàng và Hợp động

Hòm thư

 • Notify email Amazon, Mazar khi open, click
 • Thêm trường Webform trong Biểu đồ hiệu quả Webform
 • Thêm khách hàng vào List trong chiến dịch Email
 • Thêm search ngày, tạo Phiếu thu, Phiếu chi

Zalo SMS

 • Thêm quyền cho thiết lập Custom Field
 • Lịch sử chấm điểm khách hàng
 • Thêm nút Hoạt động
 • Xóa nhiều phiếu nhập/xuất

Gửi Email

 • Thêm chữ ký, lưu file đính kèm, lỗi font tên người gửi

Danh sách chuyển khoản

 • Thêm cột tổng thu, tổng chi, còn lại

In hợp đồng báo giá

 • Thêm key tỷ giá,tiền tệ, thông tin công ty,loại hàng hóa
 • Search bằng Enter trong danh sách báo giá
 • Khi tạo Ticket – Để ẩn btn chọn liên hệ- Khi chọn khách hàng mới cho chọn liên hệ
 • Thêm trang chi tiết List khách hàng

Voip24: Định hướng cuộc gọi

Trân trọng thông báo!!!

CRMVIET