Contact Us

Tính năng tự động hóa với phần mềm CRMVIET

Categories
phần mềm nhắc nhở công việc

phần mềm nhắc nhở công việc

Module này được ra đời giúp việc tương tác khách hàng và thông báo cho các bộ phận liên quan được diễn ra một cách tự động và nhanh chóng gắn chặt với từng bước của quy trình Sale. Ví dụ: Ngay khi một Đơn hàng đã xác nhận khách hàng sẽ nhận được thông báo qua sms và email “Anh chị sẽ nhận được sản phẩm trong 3-5h tới”.

Tham khảo:

Sau khi một đơn hàng được giao thành công sẽ có một Notify được gửi tới người quản lý.

Tìm hiểu cụ thể: 

Doanh nghiệp có thể tự mình thiết lập các kịch bản theo dạng Nếu Thì: Như sinh nhật khách hàng, Hết hạn hợp đồng, Thêm mới khách hàng, Cập nhật Hợp đồng, Cập nhật Ticket, …….

Untitled

Trên là tính năng tự động hóa  đến từ phần mềm CRMVIET. Quý Khách hàng có thể đăng kí Dùng thử phần mềm để trải nghiệm các tính năng của CRMViet (hoàn toàn miễn phí).

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet

Tags