Contact Us

Tính năng tổng đài điện thoại CrmViet
Quản lý thông tin khách hàng

Hiển đầy đủ thông tin khách hàng trên phần mềm như: Tên người gọi đến, số máy gọi đến, tên công ty, địa chỉ,... Danh bạ khách hàng được lưu trữ tập trung. Lưu lại các cuộc gọi đến trên hệ thống, thuận tiện cho việc tra cứu số gọi đến. Xuất được thông tin cuộc gọi đến ra file excel, thuận lợi trong việc quản lý
Tiết kiệm chi phí

Chi phí lắp đặt thấp, giảm chi phí điện thoại cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đàm thoại, miễn phí hoàn toàn các cuộc gọi nội bộ trong doanh nghiệp.
Thiết lập kịch bản tự động

Thiết lập các kịch bản chào tự động khi khách hàng gọi tới gồm: Thiết lập lời chào tự động cho các bộ phận khác nhau, thiết lập kịch bản khi chuyển máy, cuộc gọi chờ, thiết lập kịch bản chào tự động vào ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc
Một số tính năng khác

Lưu trữ lịch sử cuộc gọi, quản lý thông tin cuộc gọi nhằm đào tạo nhân viên, giải quyết khiếu nại, giám sát, tránh nghe những cuộc gọi không mong muốn, giám sát hoạt động giao dịch của nhân viên với khách hàng, nghe lại các cuộc gọi đàm thoại đã lưu bất kỳ thời điểm nào.