Contact Us

Tính năng báo giá trên phần mềm CRMVIET

Categories

Báo giá gồm các thông tin cho việc chào bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng trong các cơ hội bán như giá, số lượng và các điều khoản. Báo giá có thể được tạo cho một cơ hội, và được tự động lưu vào dữ liệu của khách hàng trong mục Báo giá.

Xem thêm: Tính năng báo cáo công việc trên phần mềm Crmviet

Báo giá sẽ cho khách hàng một cái nhìn về mặt kinh tế đối với sản phẩm của bạn.

I. Những chức năng trong báo giá

1. Thêm mới báo giá

Trong quy trình bán hàng, việc báo giá cho khách hàng là luôn luôn cần thiết để khách hàng có thể xem xét và đưa ra quyết định mua dựa vào tình hình kinh tế thực tế.

thêm mới báo giá

Thêm mới báo giá

Đôi khi, việc báo giá cho khách hàng trở thành việc chốt đơn khi khách hàng đưa ra quyết định mua dựa vào giá cả hợp lý mà doanh nghiệp bạn cung cấp.

Bạn có thể báo giá cho một hay nhiều loại sản phẩm khác nhau với một hay nhiều khách hàng khác nhau. Việc có thể gộp chung nhiều khách hàng và nhiều sản phẩm sẽ tiết kiệm thời gian và chuyên nghiệp hóa quy trình báo giá.

2. Danh sách báo giá

Khi chọn module báo giá, có sẵn một danh sách báo giá ở phía bên dưới cho bạn xem xét hay sắp xếp theo các trường để kiểm tra.

danh sách báo giá

Danh sách báo giá

3. Tìm kiếm báo giá

Trường hợp bạn cần truy xuất dữ liệu về một báo giá cụ thể nào đó để phục vụ cho việc bán hàng diễn ra một cách thuận lợi. Bạn có thể tìm kiếm lại thông tin báo giá đã thực hiện bất cứ lúc nào.

Trong module báo giá bạn có thể tìm kiếm những thông tin lịch sử báo giá bằng bộ lọc về các trường như: báo giá, khách hàng, người tạo, thời gian.

Tìm hiểu cho tiết:

Bạn chỉ cần nhập thông tin về các ô tương ứng và tìm kiếm những báo giá cần thiết.

Tìm kiếm báo giá

Tìm kiếm báo giá

4. Danh sách đơn hàng và danh sách cơ hội trong chi tiết báo giá.

Trong chi tiết của mỗi báo giá đều có các thông tin liên quan đối với báo giá đó là các danh sách gồm đơn hàng và cơ hội.

Từ các danh sách này bạn có thể kiểm tra xem những cơ hội nào đã được sinh ra từ báo giá đó để có thể kịp thời chăm sóc, tư vấn và chốt đơn hàng, đồng thời cũng kiểm tra được đơn hàng đã được thiết lập từ chính báo giá. Với những số liệu thu được này, hoàn toàn có thể đánh giá mức độ thành công khác nhau của mỗi báo giá và lấy đó làm một loại kinh nghiệm cho những lần báo giá sau.

Tra cứu hàng hóa ngay trên báo giá

Tra cứu hàng hóa ngay trên báo giá

5. Sinh cơ hội, sinh đơn hàng, sinh hợp đồng từ báo giá

Từ việc gửi báo giá cho khách hàng, bạn có thể nhận được những phản hồi tích cực hay nhận trực tiếp đơn hàng từ báo giá.

Để lưu lại thông tin này, bạn có thể vào chi tiết báo giá và sinh cơ hội, đơn hàng hay hợp đồng từ báo giá.

6. Sao chép, sửa, xóa báo giá

Đối với những báo giá giống nhau, người dùng có thể chọn cách sao chép báo giá để tiết kiệm thời gian và công sức.

Đồng thời cũng có thể xóa hoặc sửa đối với những báo giá không hài lòng.

7. In báo giá

Người dùng có thể in báo giá trực tiếp từ phần mềm để gửi cho khách hàng của mình.

Tags