Contact Us
2019-10-30

3 cách Customer Analysis trong Kinh Doanh

Customer Analysis là một trong những công việc quan trọng trong kinh doanh. Xác định chính xác khách hàng mục tiêu thì kinh doanh mới đem lại hiệu quả. Việc Customer Analysis có thể được chia […]
2019-10-10

Hành vi khách hàng – Ý nghĩa và Bản chất

Hành vi khách hàng là một quá trình khách hàng biết, mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ sau bán. Nếu một doanh nghiệp nắm bắt được hành vi của khách hàng thì họ sẽ […]
2019-10-08

10 cách NẮM BẮT TÂM LÝ khách hàng giúp nâng cao HIỆU QUẢ KINH DOANH

10 cách nắm bắt tâm lý khách hàng sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn khi gặp gỡ khách hàng. Trong kinh doanh hay bán hàng, nắm bắt tâm lý khách hàng sẽ giúp bạn chốt […]
2019-04-23
Lý tính là gì

Ảnh hưởng của cảm tính và lý tính trong quá trình mua hàng

Cảm tính và lý tính là 2 thuộc tính cơ bản nhất của một sản phẩm đối với người tiêu dùng. Nếu như cảm tính dựa trên khía cạnh tâm lý để đánh giá về mặt […]
2019-04-04
Kỹ năng bán hàng B2B là gì

Phía sau thành công của một người là những gì?

Là một chuyên gia tâm lý, tôi luôn luôn dành một mối quan tâm đặc biệt về những yếu tố khoa học đằng sau những hành vi và tâm lý. Chẳng hạn như thí nghiệm về […]