Contact Us

Sự hài lòng của khách hàng

2019-04-17
Sự hài lòng của khách hàng là gì

Phương pháp đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Có nhiều khái niệm, định nghĩa về sự hài lòng của khách hàng. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hiểu một cách đơn giản “sự hài lòng của khách hàng là sự khác biệt giữa kì […]
2019-04-10
CrmViet - Đánh giá sự hài lòng của Khách hàng đối với dịch vụ của Doanh nghiệp

Những cách hiệu quả nhất để đánh giá sự hài lòng của Khách hàng

Đánh giá sự hài lòng của Khách hàng là công việc cần thiết đối với bất kỳ Doanh nghiệp nào. Mỗi Doanh nghiệp với đặc thù khác nhau sẽ có cách đánh giá sự hài lòng […]