Contact Us

sales strategy

2024-01-10

Sức Mạnh Của Dự Báo Nhu Cầu Và Dự Báo Bán Hàng

Trong thế giới thương mại đầy biến động ngày nay, khả năng dự đoán xu hướng thị trường, dự báo hành vi của người tiêu dùng và ước lượng mẫu nhu cầu là rất quan trọng […]
2023-12-15

Hướng dẫn đầy đủ về Lập kế hoạch Lộ trình bán hàng

Lập kế hoạch lộ trình bán hàng là rất quan trọng đối với một chiến lược bán hàng hợp lý. Nếu làm đúng, bạn sẽ thu được lợi ích từ việc kết nối đại diện bán hàng […]