Contact Us

Quản lý hệ thống

2018-08-18

06 cách hệ thống CRM giúp bạn phát triển kinh doanh (P1)

Phát triển kinh doanh bằng CRM là từ luôn thường được các chủ Doanh nghiệp đem ra bàn luận. CRM giúp bạn phát triển kinh doanh bằng cách nào? Nhờ có hệ thống CRM, bạn có thể quản […]
2018-07-20

Chia sẻ bộ tài liệu CEO về quản trị hệ thống mới nhất

Chắc hẳn nhiều nhà quản lý đều có chung một mối suy tư khi ngoài kia có rất nhiều doanh nghiệp với quy mô hàng trăm, hàng nghìn nhân viên mà họ quản lý vô cùng […]