Contact Us

Quản lý công việc

2019-10-11

Quy trình làm việc nhóm hỗ trợ Tăng năng suất làm việc NHƯ NÀO?

Có một quy trình làm việc nhóm hay cá nhân thì giúp công việc làm việc tốt hơn. Bạn biết khi nào bạn đang cố gắng hoàn thành công việc. Nhưng bạn lại làm nó theo […]
2019-10-01

Phương pháp Kaizen – Cải Thiện năng suất lao động

Phương pháp Kaizen là phương pháp của người Nhật. Nó là kỹ thuật dựa vào tâm lý để tăng suất của nhân viên và doanh nghiệp. Phương châm của nó là “sự cải thiện liên tục […]
2019-09-19

Mẫu kế hoạch công việc hàng ngày hàng ngày bằng phần mềm excel

Mẫu kế hoạch công việc hàng ngày là bản kế hoạch có nội dung hay các công việc cần thiết mà bạn phải làm. Không có khuôn mẫu chung cho tất các bản kế hoạch công […]
2019-09-11

12 Ý tưởng cải tiến công việc đối với CÁ NHÂN và DOANH NGHIỆP

Cải tiến cách thực hiện công việc giúp mỗi cá nhân và doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Một doanh nghiệp tốt cần có những cá nhân luôn biết phấn đấu, cải thiện […]
2019-09-11

Performance appraisal là gì? 5 bước Performance appraisal

Performance appraisal là gì? Hiệu suất công việc cá nhân có mối liên hệ như thế nào với công việc. Quy trình 5 bước để đánh giá khả năng của nhân viên là gì? Cùng CRMVIET, […]
2019-09-09

7 Kỹ năng sắp xếp công việc chắc chắn giúp bạn THÀNH CÔNG

Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng. Với cùng một công việc nhưng có người chỉ cần làm trong khoảng thời gian 1 […]
2015-12-10

6 tính năng tốt nhất của phần mềm quản lý công việc

Trong thời buổi việc quản lý công việc là thách thức cho các doanh nghiệp. Rất may cho các nhà quản lý, trên thị trường có rất nhiều các phần mềm quản lý công việc được phát triển. Vậy, phần mềm […]