Contact Us

Kiến thức quản trị doanh nghiệp

2019-09-04

Customer acquisition cost là gì? Ý nghĩa trong doanh nghiệp

Customer acquisition cost là gì? Trong kinh doanh thương mại hiện nay, chỉ số này có ý nghĩa có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định chiến lược marketing.  I. Customer acquisition cost là […]
2019-09-03

Account executive là gì? Tố chất cần có của account executive GIỎI

2019-08-26

Mô hình Lean là gì?Sử dụng ĐƠN GIẢN, mang lại HIỆU QUẢ CAO

Mô hình Lean là gì? Nó có thực sự sử dụng đơn giản mà mang lại hiệu quả cao. Cách thức áp dụng mô hình Lean trong sản xuất một cách hiệu quả? Trước khi tìm […]