Contact Us

Doanh nghiệp

2018-10-11
Hành trình thất bại của doanh nghiệp nhỏ

Hành trình thất bại của doanh nghiệp nhỏ

Câu chuyện về các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong thực tế của Việt Nam. Việt Nam phụ thuộc vào xuất khẩu thô và đầu tư nước ngoài. Đó là thách thức không nhỏ cho […]