Contact Us

Sale Forecast là gì? 5 phút hiểu cặn kẽ về Sale Forecast

Categories

Bất kỳ dự báo nào cũng có thể được coi là một chỉ báo về những gì có thể xảy ra trong một khung thời gian cụ thể trong tương lai trong một trường cụ thể. Do đó, Sale Forecast cho biết một sản phẩm cụ thể có khả năng bán được bao nhiêu trong một khoảng thời gian cụ thể trong tương lai trên một thị trường cụ thể ở mức giá cụ thể. Trong bài viết này CRMVIET sẽ giới thiệu tới bạn Sale Forecast là gì? 5 phút hiểu cặn kẽ về Sale Forecast. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

I. Sale Forecast là gì?

Dự báo doanh số bán hàng chính xác là điều cần thiết đối với một nhà kinh doanh để có thể sản xuất số lượng cần thiết vào đúng thời điểm. Hơn nữa, nó giúp thu xếp trước nguyên vật liệu, thiết bị, nhân công … Một số doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, nhưng nhìn chung, doanh nghiệp sản xuất trước nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Sale Forecast là gì?

Sale Forecast là gì?

Định nghĩa: Sale Forecast là ước tính số lượng, loại và chất lượng của công việc trong tương lai, ví dụ như doanh số bán hàng. Đối với bất kỳ mối quan tâm nào về sản xuất, điều rất cần thiết là phải đánh giá đầy đủ các xu hướng thị trường trước. Đây là cam kết của bộ phận bán hàng và việc lập kế hoạch trong tương lai cho toàn bộ mối quan tâm phụ thuộc vào dự báo này.

Ban giám đốc của một công ty được yêu cầu phải chuẩn bị dự báo về thị phần mà công ty có thể hy vọng sẽ nắm bắt được trong khoảng thời gian dự báo. Nói cách khác, dự báo bán hàng là một ước tính về tiềm năng bán hàng của công ty trong tương lai. Tất cả các kế hoạch đều dựa trên dự báo bán hàng.

Dự báo này giúp ban lãnh đạo xác định được doanh thu dự kiến ​​có thể đạt được là bao nhiêu, sản xuất bao nhiêu và nhu cầu về con người, máy móc và tiền bạc là bao nhiêu. Do đó, chúng ta có thể định nghĩa dự báo bán hàng là ước tính loại, số lượng và chất lượng của việc bán hàng trong tương lai. Mục tiêu cho bộ phận bán hàng được quyết định trên cơ sở dự báo này và những dự báo này cũng giúp lập kế hoạch phát triển tương lai của mối quan tâm. Dự báo bán hàng tạo cơ sở cho các mục tiêu sản xuất.

Xem thêm: Lý giải sự thành công của Thế giới di động

II. Tầm quan trọng của dự báo bán hàng 

Sale Forecast là một chức năng rất quan trọng đối với mối quan tâm sản xuất, vì nó hữu ích theo những cách sau :

  • Nó giúp xác định khối lượng sản xuất dựa trên sự sẵn có của các phương tiện, như thiết bị, vốn, nhân lực, không gian, v.v.
  • Nó tạo thành cơ sở của ngân sách bán hàng, ngân sách sản xuất ngân sách tự nhiên, v.v.
  • Nó giúp đưa ra quyết định về việc mở rộng nhà máy và thay đổi cơ cấu sản xuất hoặc nên chuyển hướng nguồn lực của mình để sản xuất các sản phẩm khác.
  • Nó giúp quyết định các chính sách.
  • Nó tạo điều kiện thuận lợi trong việc quyết định mức độ quảng cáo, v.v.
  • Dự báo bán hàng là một cam kết của bộ phận bán hàng và nó phải đạt được trong thời gian nhất định.
  • Dự báo bán hàng giúp chuẩn bị lịch trình sản xuất và mua hàng.
  • Dự báo doanh số bán hàng chính xác là một trợ giúp rất tốt cho mục đích ra quyết định.(ix) Nó giúp hướng dẫn các hoạt động tiếp thị, sản xuất và kinh doanh khác để đạt được các mục tiêu này.

III. Các yếu tố được xem xét để dự báo bán hàng(Sale Forecast) 

Các yếu tố sau đây cần được xem xét khi lập dự báo bán hàng:

1. Cạnh tranh:

Sale Forecast

Yếu tố cạnh tranh

Để đánh giá nhu cầu, yếu tố chính là phải biết về các đối thủ cạnh tranh hiện tại và mới và chương trình tương lai của họ, chất lượng sản phẩm của họ, doanh số bán sản phẩm của họ. Ý kiến ​​của khách hàng về sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh khác có tham chiếu đến sản phẩm do công ty sản xuất cũng phải được xem xét.

2. Những thay đổi trong công nghệ:

Với sự tiến bộ của công nghệ, các sản phẩm mới đang được tung ra thị trường và thị hiếu cũng như sở thích của người tiêu dùng thay đổi theo sự tiến bộ và thay đổi của công nghệ.

3. Hành động của Chính phủ:

Khi chính phủ sản xuất hoặc mua hàng thì tùy thuộc vào chính sách và quy định của chính phủ, việc bán sản phẩm cũng bị ảnh hưởng.

4. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp:

Các yếu tố này liên quan đến sự thay đổi công suất của nhà máy, thay đổi giá do thay đổi chi tiêu, thay đổi cơ cấu sản phẩm, v.v.

Dự báo doanh số bán hàng chính xác là điều cần thiết đối với một nhà kinh doanh để có thể sản xuất số lượng cần thiết vào đúng thời điểm. Hơn nữa, nó tạo ra sự sắp xếp trước về nguyên vật liệu, thiết bị, nhân công … Nhiều doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, nhưng nhìn chung, doanh nghiệp nào cũng sản xuất trước nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Xem thêm: FMCG là gì? 5 Xu hướng phát triển của FMCG tại Việt NAM!

IV. Làm sao để Sale Forecast hiệu quả và chính xác:

#Thống kê và nắm chắc những con số cửa hàng trên địa bàn cụ thể.

Phân loại các cửa hàng này dựa trên các mặt hàng mà công ty hiện bán vào, mặt hàng công ty đối thủ bán, hàng hóa tiềm năng có thể vào cửa hàng này, vị trí…Nói chung càng chi tiết càng tốt. Thực hiện việc này mỗi 6 tháng tới 1 năm (Cái này gọi là đảm bảo quality of data). Dựa trên con số này sẽ nắm căn bản về lực đẩy ra thị trường tiềm năng.

#Dựa vào số lượng nhân viên sale, mức tăng trưởng hàng năm của bán hàng, effective calls

Đã có để đo lường khả năng bao phủ các cửa hàng và doanh số. Dựa trên thông tin bước 1 để điều chỉnh cho hiệu quả nhất độ bao phủ (Bao phủ ở đây bao gồm bao phủ về mặt hàng, chủng loại hàng, cửa hàng). Dựa trên năng lực của nhân viên sales và số lượng cũng như địa hình để xác định khả năng này tới đâu (+/- % sai số)

#Dựa trên dữ liệu sales qua từng năm trước, quý trước + % tăng trưởng mỗi năm

(dựa vào sức mua, lượng người tiêu dùng…)+ Các hỗ trợ từ Trade Marketing + Marketing. Điều chỉnh con số dự đoán.

#Dựa trên line hàng mới thêm vào, số lượng sản phẩm mới ra mắt… ước tính ra con số tăng thêm.

Điều này nên dựa trên dữ liệu của công ty về người tiêu dùng, ước đoán về sức mua, khuyến mãi, hỗ trợ từ Trade Marketing + Marketing và dữ liệu từ bước 1 (Thống kê về cửa hàng) để xác định là có thể vào bao nhiêu quầy hàng, tỷ lệ mua hàng trở lại cho lần tiếp theo là bao nhiêu?