QUY TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 SAU BÁN HÀNG

 HIỆN TRẠNG CỦA CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SAU BÁN HÀNG

BÀI TOÁN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

➖CEO nào cũng thừa nhận rằng chăm sóc khách hàng sau bán hàng rất quan trọng. 

➖CEO muốn chăm sóc khách hàng nhưng đến khi bắt tay vào làm họ cảm thấy rối vì cần: quy trình, các chỉ số quản trị chăm sóc khách hàng,... 

➖Đến lúc gặp các bài toán về cơm áo gạo tiền thì nhiều CEO tặc lưỡi thôi thì tập trung vào sale để ra tiền trước đã.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CŨNG LÀ BÁN HÀNG

➖ Các nhà quản trị đều biết đến" 80 % doanh thu của doanh nghiệp đến từ khách hàng cũ". 

➖ Thay vi tập trung toàn bộ cho khách hàng mới, doanh nghiệp cần đầu tư vào quy trình chăm sóc khách hàng sau bán hàng một cách bài bản.

➖ Nâng cao hiệu quả Upsale và nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp

GIẢI PHÁP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

➖ Quy trình chăm sóc khách hàng sau bán hàng này, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát triển mối quan hệ với khách hàng.

➖ Nó giúp nâng cao uy tín cho doanh nghiệp của bạn, giúp thương hiệu của bạn đến gấn với khách hàng mục tiêu. 
➖ Đặc biệt, Nâng cao doanh thu từ khách hàng cũ là điều mong muốn của hầu hết các doanh nghiệp.

QUY TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SAU BÁN HÀNG, SẼ GIÚP BẠN:

dịch vụ chăm sóc khách hàng

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cũ của doanh nghiệp

Cách xây dựng thương hiệu

Đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu cho doanh nghiệp

Tăng doanh thu và thúc đẩy khả năng mua lại của khách hàng cũ

Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

Xây dựng mối quan hệ thân thiết và chặt chẽ với khách hàng 

Kết thân Khách hàng, Bật cao doanh số

024 7300 4666

contact@crmviet.vn