Contact Us

Mô hình tạo thành phần mềm ERP hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Categories
mô hình erp

Để tạo thành một phần mềm ERP là rất phức tạp, nó bao gồm rất  nhiều phần khác nhau. ERP được tích hợp tất cả những tính năng chung của một doanh nghiệp vào hệ thống. Hãy cùng tìm hiểu xem một mô hình erp phức tạp như vậy được tạo nên từ những mảng nào nhé.

Xem thêm —> Erp là gì

1. Quản lý tài chính (Finance Resource Management – FRM)

Dùng các thông tin có liên quan đến tài chính và phản ánh chính xác tình trạng của một doanh nghiệp như điểm mạnh, điểm yếu. Dựa vào các dữ liệu thu thập được nó sẽ lập một kế hoạch kinh doanh tính toán tài chính, số lượng nhân lực sao cho hợp lý

mô hình erp

Mô hình erp

2. Quản lý nhân sự ( Human Resource Management – HRM)

Một điều đơn giản có lẽ ai cũng biết, con người chính là nguồn lực quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Thành công có đến với doanh nghiệp của bạn hay không phụ thuộc phần lớn vào cách quản lý nhân sự của bạn

3. Quản lý quan hệ khách hàng ( Customer Relationship Management – CRM )

Đây là một giải pháp giúp bạn tạo được mối quan hệ thân thiết với khách hàng của mình. CRM sẽ giúp doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả nhất. Các thông tin của khách hàng đều sẽ được lưu trữ lại nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

4. Quản lý dây chuyền cung ứng ( Supply Chain Management – SCM)

Là một phương thức nhằm cải thiện việc  tìm kiếm nguyên liệu thô của các doanh nghiệp. Phương pháp này kết hợp nhiều thủ pháp khoa học để tạo nên một sản phẩm dịch vụ tốt hơn.

5. Quản lý sản xuất ( Manufacturing Resource Planing – MRP)

Một phân hệ quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất, giúp doanh nghiệp biết được quá trình sản xuất và nguyên liệu cần để sản xuất. MRP cũng có thể phản ánh chính xác quá trình sản xuất của doanh nghiệp sau đó xây dựng hệ thống quản lý sản xuất.

mô hình erp

Một phần mềm ERP hoàn chỉnh sẽ thay thế hầu hết các phần mềm đơn lẻ đang hoạt động trong doanh nghiệp. Một hệ thống độc lập và duy nhất sẽ giúp các phòng ban như kế toán, nhân sự, tài chính… có sự liên thông với nhau

Nếu doanh nghiệp của bạn không có nhu cầu sử dụng đến một phần mềm phức tạp như ERP thì có thể tham khảo phần mềm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ của CRMVIET đã được trên 1000 doanh nghiệp sử dụng thành công.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp CRMVIET

Phần mềm quản lý doanh nghiệp CRMVIET

Tags