Contact Us

[INFOGRAPHIC] SỰ TRỖI DẬY CỦA CRM TRÊN ĐIỆN THOẠI

Categories
mobile-crm

Hơn 1.000 tổ chức châu Âu báo cáo kết quả ấn tượng bằng cách sử dụng CRM ứng dụng di động. Phần lớn các doanh nghiệp báo cáo cải thiện năng suất, sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả quá trình kinh doanh.

Để cung cấp cho bạn một ý tưởng về tác động của CRM cho điện thoại di động, CRMVIET xin cung cấp cho bạn một Infographic để bạn có thể hiểu được rõ hơn

Tham khảo bài viết:

Các bạn cũng có thể xem thêm các bài viết của CRMVIET về CRM cho điện thoại để biết thêm nhiều thông tin hữu ichs

mobile-crm