Contact Us

Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam – IFC

Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam - IFC

Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam - IFC

Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam được tổ chức tài chính quốc tế – IFC viết ở cả hai tiếng Việt và tiếng Anh cung cấp những kiến thức đầy đủ và cập nhật liên tục cả về lý luận và thực tiễn điển hình được đúc rút từ kinh nghiệm khu vực và quốc tế.

1. Kinh tế tư nhân tại Việt Nam

Mọi người đều nhận thấy khi nhà nước mở cửa thị trường thì khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh từ khoảng năm 2000 đến nay. Năm 2007 là WTO, năm 2015 vừa qua nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn với những hiện định thương mại TTP, AEC, FTA và rất nhiều hiệp định song phương đa phương khác.
Quá trình hội nhập sâu sẽ gặp những áp lực về cạnh tranh cao hơn. Nếu muốn vươn tầm đưa sản phẩm của mình đến nhiều nơi trên thế giới doanh nghiệp Việt cần hoàn thiện nâng cao năng lực quản trị công ty, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quốc gia và luật quốc tế

Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam - IFC

Hiệp định thương mại tự do TPP

2. Mục tiêu của Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ebook này cung cấp cho các chủ thể quản trị, các cổ đông của các công ty đại chúng Việt Nam những kiến thức đầy đủ về cơ cấu Quản trị công ty và thực tiễn tại Việt Nam. Ebook cũng là một công cụ hữu hiệu nhằm mục đích đưa các thông lệ tốt về Quản trị công ty vào thực tiễn. Ebook 618 trang đem lại cho độc giả :
Tổng quan về các yêu cầu pháp lý có liên quan đến Quản trị công ty và các nguyên tắc quản trị được chấp nhận rộng rãi trên thế giới.
Các khuyến nghị trong việc thực hiện các nghĩa vụ về quản trị của các công ty đại chúng và công ty niêm yết.
Các ví dụ thực tiễn về việc thực hiện các chuẩn mực về Quản trị công ty và các hướng dẫn cho Ban Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị trong việc đáp ứng các nghĩa vụ có liên quan đến công tác Quản trị công ty.
Tổng quan về thẩm quyền, nghĩa vụ và thủ tục hoạt động của các chủ thể quản trị trong các công ty đại chúng và các công ty niêm yết.
Ebook này cũng cung cấp cho các thành viên chính phủ, các luật sư, thẩm phán, nhà đầu tư và các đối tượng khác một cơ sở nền tảng trong việc đánh giá thực tiễn Quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam.
Cuối cùng, Ebook có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các tổ chức đào tạo trong việc đào tạo các thế hệ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các nhà đầu tư và các nhà lập pháp của Việt Nam về các thông lệ tốt trong Quản trị công ty.

3. Tổng quan các phần trong Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp

Nội dung cuốn sách khá đầy đủ phân chia các phần rõ ràng, được tổng hợp từ các lý luận và kinh nghiệm thực tế quý của các công ty trên toàn thế giới.

 • Chương 1: Giới thiệu về Quản trị công ty
 • Chương 2: Cơ cấu chung trong Quản trị công ty
 • Chương 3: Tài liệu nội bộ về Quản trị công ty
 • Chương 4: Hội đồng quản trị
 • Chương 5: Bộ máy điều hành
 • Chương 6: Vai trò của Thư ký công ty
 • Chương 7: Giới thiệu về quyền của cổ đông
 • Chương 8: Đại hội đồng cổ đông
 • Chương 9: Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty
 • Chương 10: Cổ tức
 • Chương 11: Ý nghĩa của chứng khoán trong Quản trị công ty
 • Chương 12: Các giao dịch trọng yếu trong doanh nghiệp
 • Chương 13: Công bố thông tin
 • Chương 14: Các quy trình kiểm toán và kiểm soát

4. Lưu ý khi sử dụng Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam - IFC

Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam – IFC

 • Bạn không được sử dụng cuốn sách với mục đích thương mại
 • Bạn trích dẫn một phần nội dung thì cần ghi dõ nguồn thông tin

5. Download Ebook hệ thống quản trị doanh nghiệp

Để Ebook thực sự giúp được nhiều doanh nghiệp Việt, một yêu cầu nhỏ của diễn đàn mong các bạn cùng thực hiện để nhận được cuốn sách quý này nhé. Rất đơn giản bạn chỉ cần:

 1. Chia sẻ bài viết này lên trên trang Facebook cá nhân, ở chế độ công khai
 2. Comment Email nhận ebook dưới bài viết hoặc nhắn tin qua Facebook Phần mềm chăm sóc khách hàng CRM Việt

Diễn đàn chia sẻ bạn bộ Full đầy đủ cả 2 bản Tiếng Việt và Tiếng Anh

Ngoài ra, bạn quan tâm đến phần quản trị khách hàng có thể tham khảo phần mêm quản lý chăm sóc khách hàng CRM Việt. Với 2 bản tiếng việt và tiếng anh, bạn được tùy biến trường dữ liệu phù hợp với mục đích thực tế tại doanh nghiệp

Nguồn ifc.org

>>Xem thêm : Tổng hợp phần mềm quản trị doanh nghiệp miễn phí

Bài viết trong chuyên mục: Phần mềm Doanh Nghiệp

Tags

  200-125   , CISSP   , 100-105   , 210-260   , MB2-712   , 300-115   , 70-410   , 70-532   , 642-996   , 220-902   , 300-075   , 300-075   , 210-060   , 220-901   , 642-997   , 300-070   , 2V0-621D   , 200-310   , 210-065   , 070-346   , 200-105   , 300-101   , 300-320   , 810-403   , N10-006   , 70-697   , PMP   , 1Z0-808   , 70-347   , 640-911   , MB2-713   , 642-998   , 640-916   , 101-400   , 300-208   , CAS-002   , 70-411   , 70-346   , 400-101   , 070-461   , 300-207   , ADM-201   , 300-206   , 2V0-621   , 70-534   , 300-135   , 70-980   , 400-051   , 1Z0-062   , 300-085   , EX200   , 70-417   , 300-209   , EX300   , 70-533   , SY0-401   , 70-462   , 70-483   , NSE4   , 1K0-001   , 101   , 700-501   , 400-201   , 700-260   , CCA-500   , 70-466   , OG0-093   , SSCP   , 400-351   , NS0-157   , 500-260   , PEGACSA71V1   , 1Z0-051   , 70-480   , 352-001   , 200-601   , 700-505   , 642-999   , 1Z0-803   , 070-412   , 210-451   , 642-035   , 300-080   , 700-037   , MB6-702   , 70-347   , 200-125   , 642-996   , 220-902   , 070-412   , 220-902   , 070-346   , CISSP   , 400-051   , 210-060   , 1Z0-808   , PEGACSA71V1   , 400-101   , 70-417   , 300-070   , 70-532   , 210-260   , CISSP   , 100-105   , 300-075   , CISSP   , 210-260   , 70-410   , 100-105   , 200-125   , 500-260   , MB2-712   , CISSP   , 220-901   , 700-501   , 1Z0-051   , 220-901   , 200-125   , PEGACSA71V1   , 70-980   , 70-466   , 210-260   , 810-403   , 70-466   , 70-532   , 300-115   , 200-125   , CCA-500   ,