Contact Us

Dự báo chính xác doanh số với phần mềm CrmViet

Categories

Dự báo doanh số bán hàng cho phép bạn quản lý doanh nghiệp của bạn hiệu quả hơn. 

Trước khi bạn bắt đầu, có một số câu hỏi mà có thể giúp làm mục tiêu mà bạn tìm kiếm:
• Bạn tìm kiếm khách hàng mới mỗi ngày bằng cách nào?
• Làm thế nào không bị mất khách hàng mỗi ngày?
• Doanh số bán hàng của mỗi khách hàng là gì?

1. Đối với doanh nghiệp đã và đang phát triển

CrmViet sẽ giúp bạn:
• Điểm khởi đầu cho dự báo doanh số bán hàng của bạn là doanh số bán hàng năm ngoái, phần mềm CrmViet thống kê được.
• Trước khi bạn ra mắt sản phẩm mới, hoặc xu hướng kinh doanh mới, hãy nhìn vào mức độ bán hàng cho mỗi khách hàng năm ngoái đã nhập và báo cáo ngay trên phần mềm Crm. Bạn có biết trong số các khách hàng của bạn ai sẽ mua nhiều hơn hoặc ít nhất là mua tiếp vào năm sau?

CRM
• Trong trường hợp khách hàng chiếm một giá trị đáng kể trong doanh số bán hàng, bạn có thể yêu cầu họ lên kế hoạch mua hàng trong tương lai gần, dữ liệu này hoàn toàn bạn có thể xuất ra ngay trên phần mềm CrmViet

2. CRMVIET đối với doanh nghiệp mới khởi nghiệp

Phần mềm CrmViet sẽ giúp được gì:
Các doanh nghiệp mới thường có các dự đoán giả định dựa trên việc nghiên cứu thị trường và sự phán đoán thực tế. Bạn có thể bắt đầu bằng cách liệt kê số lượng khách hàng mà bạn cho là thực tế để đạt được trong năm đầu tiên của bạn. Khi bạn áp dụng Crmviet vào hệ thông kinh doanh của mình, hãy nhập dữ liệu ‘khách hàng mới 1’, ‘khách hàng mới 2’ vvv… Sau đó, cố gắng chăm sóc và note lại những thông tin cần thiết về những khách hàng tiềm năng đó.
Nhiều khách hàng lớn có khả năng chiếm một thị phần lớn hơn doanh số bán hàng so với phần còn lại – mặc dù điều này phụ thuộc vào loại hình kinh doanh. Ngoài việc lưu trữ những thông tin khách hàng trên hệ thống phần mềm, bạn còn có thể xuất ra những báo cáo, hợp đồng, báo giá cho khách hàng ngay trên phần mềm quản lý khách hàng Crmviet

Mục tiêu CRM
CrmViet là Thương hiệu Phần mềm quản lý khách hàng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ dẫn đầu về số lượng Khách hàng lựa chọn sử dụng tại Việt Nam
CrmViet là Thương hiệu Phần mềm quản lý khách hàng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ có Tính năng đa dạng nhất phù hợp với nhiều ngành nghề lĩnh vực
Hãy gọi cho chúng tôi, những tư vấn viên chuyên nghiệp của CrmViet theo Hotline: 04 7300 4666 để hiểu sâu hơn về hệ thống phần mềm.

200-125   , CISSP   , 100-105   , 210-260   , MB2-712   , 300-115   , 70-410   , 70-532   , 642-996   , 220-902   , 300-075   , 300-075   , 210-060   , 220-901   , 642-997   , 300-070   , 2V0-621D   , 200-310   , 210-065   , 070-346   , 200-105   , 300-101   , 300-320   , 810-403   , N10-006   , 70-697   , PMP   , 1Z0-808   , 70-347   , 640-911   , MB2-713   , 642-998   , 640-916   , 101-400   , 300-208   , CAS-002   , 70-411   , 70-346   , 400-101   , 070-461   , 300-207   , ADM-201   , 300-206   , 2V0-621   , 70-534   , 300-135   , 70-980   , 400-051   , 1Z0-062   , 300-085   , EX200   , 70-417   , 300-209   , EX300   , 70-533   , SY0-401   , 70-462   , 70-483   , NSE4   , 1K0-001   , 101   , 700-501   , 400-201   , 700-260   , CCA-500   , 70-466   , OG0-093   , SSCP   , 400-351   , NS0-157   , 500-260   , PEGACSA71V1   , 1Z0-051   , 70-480   , 352-001   , 200-601   , 700-505   , 642-999   , 1Z0-803   , 070-412   , 210-451   , 642-035   , 300-080   , 700-037   , MB6-702   , 70-347   , 200-125   , 642-996   , 220-902   , 070-412   , 220-902   , 070-346   , CISSP   , 400-051   , 210-060   , 1Z0-808   , PEGACSA71V1   , 400-101   , 70-417   , 300-070   , 70-532   , 210-260   , CISSP   , 100-105   , 300-075   , CISSP   , 210-260   , 70-410   , 100-105   , 200-125   , 500-260   , MB2-712   , CISSP   , 220-901   , 700-501   , 1Z0-051   , 220-901   , 200-125   , PEGACSA71V1   , 70-980   , 70-466   , 210-260   , 810-403   , 70-466   , 70-532   , 300-115   , 200-125   , CCA-500   ,