Contact Us

Dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp bạn cần một hệ thống CRM

Categories
hệ thống crm

CRM viết tắt của “Customer Relationship Management” . Với CRM không có công thức nào bí mật, nó chỉ quản lý tất cả các thông tin liên quan đến khách hàng -“thượng đế” của chúng ta. Đây là mối quan tâm của bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế hiện đại.
Dưới đây là 6 dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp bạn cần một hệ thống CRM.

1. Cơ sở dữ liệu phân tán

Bạn không có cơ sở dữ liệu tổng hợp, cập nhật về khách hàng của mình khi lưu trữ thông tin khách hàng và đơn đặt hàng của bạn ở nhiều nơi chẳng hạn như Excel, Bảng tính, email và ghi chú. Khi xem 1 hồ sơ khách hàng mà bạn không thể biết được toàn bộ thông tin về khách hàng đó như thông tin liên lạc, lịch sử chăm sóc, lịch sử giao dịch, công nợ…

Đây là lúc CRM xuất hiện cung cấp cho doanh nghiệp của bạn một nguồn dữ liệu trung tâm, duy nhất, dễ dàng truy cập có thể thúc đẩy tỷ lệ bán hàng thành công và tăng khả năng giữ chân khách hàng.

Tags