Hướng dẫn lập bản đồ Hành trình Khách hàng

"Trải nghiệm tuyệt vời sẽ tạo cho khách hàng niềm hạnh phúc, và chính niềm hạnh phúc đó tạo nên sự thành công trong kinh doanh!"

–\ Scott Snyder – Founder & CEO of SELLUTION

Bản đồ Hành trình Khách hàng

Ở bất cứ một thời đại nào, khách hàng cũng là thượng đế. Doanh nghiệp cần nghiên cứu, vẽ nên bản đồ hành trình trải nghiệm của khách hàng để hiểu rõ hơn về quá trình kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp.

Đây là một trong những cách tốt nhất để biết chất lượng tương tác của bạn trong tất cả các giai đoạn của hành trình khách hàng để khám phá và phát hiện ra những cơ hội để cải thiện trải nghiệm của họ, xây dựng lòng trung thành thương hiệu, tăng khả năng “Retention” và thúc đẩy giá trị khách hàng trọn đời.

Làm thế nào để bạn làm điều đó? Tất cả bắt nguồn từ trải nghiệm bạn đang cung cấp cho họ, tạo dựng niềm tin các 'điểm chạm trong quá trình khách hàng tương tác với doanh nghiệp. Trong ebook này, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát triển, xây dựng bản đồ hành trình khách hàng và phát triển trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Trong ebook này, bạn sẽ tìm hiểu:

1. Hiểu về hành trình của khách hàng

- Từ “điểm chạm” đầu tiên đến khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đề cập đến các kênh, chuyển đổi và giá trị trọn đời của khách hàng


2. Cách xây dựng bản đồ hành trình khách hàng


- Một bản đồ hành trình của khách hàng là một minh họa trực quan của trải nghiệm khách hàng. Nó nên được hỗ trợ bởi dữ liệu và được sử dụng trên các phòng ban.

3. Sử dụng Bản đồ Hành trình Khách hàng để xây dựng “Inbound Business”


- Với CRMViet, việc đặt khách hàng vào trung tâm của mọi việc bạn làm chưa bao giờ dễ dàng hơn  thế.

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Kết thân Khách hàng, Bật cao doanh số

024 7300 4666

contact@crmviet.vn

© 2010-2019 CRMVIET