Contact Us

CRMVIET trân trọng thông báo bản cập nhật tính năng mới tháng 1 và 2

Categories

Chào anh/chị,

CRMVIET.VN cập nhật tính năng mới ngày 1/03/2017.  Với 1 số thay đổi trong các tính năng so với các phiên bản cũ như sau:

 • Tính năng Sms/Email tự động: Tính năng được nâng cấp để đặt lịch tự động gửi SMS/ Email cho khách hàng theo : thời gian cố định, hàng ngày, hàng tuần,hàng tháng, nhắc hết hạn hợp đồng, sinh nhật.
 • Tính năng tính KPI cho nhân viên: Tính năng được nâng cấp làm mục tiêu công việc mà tổ chức, phòng ban, hay cá nhân cần đạt được để đáp ứng nhu cầu chung.
 • Tính năng Tổng đài – Tích hợp vs GrandStream:
  – Giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi tốt hơn.
  – Lưu giao dịch.
  – Ghi lại lịch sử cuộc gọi.
  – Nghe lại file ghi âm.
 • Tính năng Thiết lập ẩn hiển một số trường trong báo giá, hợp đồng: Bản cập nhật mới giúp khi thêm mới hợp đồng, báo giá người dùng có thể cho ẩn, hiển các trường không cần thiết bằng cách thiết lập trong phần thiết lập quy trình.

Bài viết khác:

Cập nhật phiên bản mới!

 • Tính năng trên App Android: Đã hoàn thiện một số chức năng như :
  -Màn hình tổng quan : biểu đồ thanh toán (theo công ty và theo nhân viên), báo cáo công việc, báo cáo khách hàng.
  – Khách hàng : thêm mới, sửa khách hàng.
  – Liên hệ : thêm mới Liên hệ.
  – Giao dịch với khách hàng: xem, thêm mới, sửa, xóa giao dịch.
  – Định vị: cập nhật vị trí của nhân viên tại một thời điểm nhất định.
  – Gọi điện thoại : có thể chạm gọi điện thoại cho khách hàng ngay trong chi tiết khách hàng.
 • Tính năng trên App IOS: Đã hoàn thiện một số chức năng như :
  -Màn hình tổng quan: biểu đồ thanh toán (theo công ty và theo nhân viên), báo cáo khách hàng, báo cáo công việc.
  – Khách hàng : thêm mới, sửa khách hàng.
  – Liên hệ: thêm mới liên hệ, sửa liên hệ chính của khách hàng.
  – Giao dịch: xem giao dịch, thay đổi trạng thái giao dịch của khách hàng.
  – Gọi điện : có thể chạm để gọi điện cho khách hàng ở màn hình danh sách khách hàng.

Trân trọng !