Contact Us

CRMVIET CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI – THÁNG 8/2017

Categories

CRMVIET cập nhật tính năng mới ngày 8/2017 .  Với 1 số thay đổi so với các phiên bản cũ để cải thiện chất lượng phần mềm phục vụ quý khách hàng.

Những phiên bản cập nhật nổi bật khác:

1. Các lỗi đã fix

 • Tên phân cấp khách hàng không còn bị trùng nhau
 • Gửi mail cho NCC -> đã sửa lỗi hiển thị sai ngày tạo email
 • Màn hình calendar tại trang home -> list nhân viên chỉ hiển thị nhân viên đang hoạt động, và hiển thị giao dịch của các nhân viên đó
 • Trong các báo cáo khi chọn phòng ban, thì chỉ hiển thị nhân viên của phòng ban đó
 • Thiết lập xếp hạng tiềm năng, đối với sao đầu tiên không cho nhập số 0
 • Thiết lập xếp hạng tiềm năng => khi thiết lập xếp hạng tiềm năng, số điểm của sao phải tăng dần.
 • Thay đổi được trạng thái đơn hàng
 • Trong chia sẻ khách hàng khi bỏ tick chia sẻ đơn hàng cũ => người được chia sẻ khách hàng đó sẽ không nhìn thấy các đơn hàng của khách hàng này nữa.
 • Trong báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng khi tìm kiếm theo tên kh mà có chứa dấu cách ở đầu hoặc cuối dữ liệu nhập vào đã load ra được danh sách KH có tên giống dữ liệu cần tìm
 • Trong tìm kiếm theo mã hàng hóa ở báo cáo xuất nhập tồn kho, đã load ra danh sách hàng hóa .
 • Khi chia sẻ NCC cho nhân viên, không chọn chia sẻ giao dịch cũ, hợp đồng cũ của NCC, thì nhân viên được chia sẻ sẽ k được nhìn thấy giao dịch, hợp đồng cũ đó

2. Tính năng mới

 • Có thêm notify thông báo cho người được giao ticket.
 • Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng=> đã tính tổng % đã thanh toán
 • Thêm 1 cột tiêu chí ở chỉ tiêu kpi.
 • Khi thêm mới hàng hóa trong đơn hàng, báo giá, hợp đồng => mã hàng hóa đã để tự động tăng
 • Trong báo cáo chi tiết cơ hội, dữ liệu cột sdt kh, liên hệ đã được lấy ra.
 • Module dự án
 • Module chiến dịch

Cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng CRMVIET trong suốt thời gian vừa qua. Khách hàng mới muốn tìm hiểu phần mềm của CRMVIET có thể click bên dưới để dùng thử và trải nghiệm miễn phí ngay hôm nay.

Đăng ký dùng thử phần mềm CrmViet