Contact Us

Cơ sở dữ liệu chung trong phần mềm CRM của doanh nghiệp

Categories

Giới thiệu: Cơ sở dữ liệu chung trong Phần mềm CRM

Cơ sở dữ liệu chung trong phần mềm CRM thường là cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database), được thiết kế dựa trên các bảng và quan hệ giữa chúng. Mỗi bảng đại diện cho một loại thông tin như khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, v.v. và được lưu trữ trong các hàng và cột. Quan hệ giữa các bảng được thể hiện bằng các khóa ngoại, cho phép liên kết thông tin từ các bảng khác nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu.


Đọc thêm:
CRM là gì? 5 bước CĂN BẢN quy trình CRM mà CEO không nên bỏ lỡ!

Cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng rộng rãi trong phần mềm CRM vì nó cho phép lưu trữ và quản lý các thông tin khách hàng, đơn hàng, lịch sử giao dịch, v.v. một cách có tổ chức, dễ dàng truy xuất và đồng bộ hóa thông tin. Nó cũng cung cấp tính năng như phân quyền, bảo mật dữ liệu và khả năng mở rộng, giúp cho các doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả.

Lợi ích của việc sử dụng cơ sở dữ liệu chung trong phần mềm CRM là gì?

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu chung trong phần mềm CRM mang lại nhiều lợi ích như sau:Tính toàn vẹn dữ liệu

Việc lưu trữ dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu chung giúp đảm bảo tính toàn vẹn và độ chính xác của dữ liệu. Nhờ đó, các thông tin về khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, lịch sử giao dịch, v.v. được lưu trữ và quản lý một cách hiệu quả và dễ dàng truy xuất.

Tính nhất quán dữ liệu

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu chung giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, đồng bộ hóa thông tin và tránh những sai sót do dữ liệu bị trùng lắp hoặc không nhất quán. Nhờ đó, các thông tin về khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, lịch sử giao dịch, v.v. được lưu trữ và quản lý một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu chung giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc phát triển phần mềm CRM, do không cần phải thiết kế và triển khai nhiều cơ sở dữ liệu riêng biệt cho từng phần của hệ thống.

Tính linh hoạt và khả năng mở rộng

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu chung giúp cho phần mềm CRM có tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao, do có thể thêm hoặc bớt các thông tin về khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, v.v. một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Tính bảo mật dữ liệu

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu chung giúp đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu, do có thể thiết lập các quyền truy cập khác nhau cho từng người dùng và nhóm người dùng khác nhau trong hệ thống.

Các cơ sở dữ liệu phổ biến

Các cơ sở dữ liệu phổ biến được sử dụng trong các phần mềm CRM bao gồm:

MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và các phần mềm CRM. Nó cung cấp tính năng như quản lý người dùng, phân quyền, cập nhật dữ liệu, đồng bộ hóa dữ liệu và bảo mật dữ liệu.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp và các phần mềm CRM. Nó cung cấp tính năng như quản lý người dùng, phân quyền, đồng bộ hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu và tích hợp với các ứng dụng Microsoft khác.


Đọc thêm: Ưu – Nhược điểm khi sử dụng database danh sách khách hàng miễn phí

Oracle

Oracle là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Oracle Corporation, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp và các phần mềm CRM. Nó cung cấp tính năng như quản lý người dùng, phân quyền, đồng bộ hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu và tích hợp với các ứng dụng Oracle khác.

PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và các phần mềm CRM. Nó cung cấp tính năng như quản lý người dùng, phân quyền, cập nhật dữ liệu, đồng bộ hóa dữ liệu và bảo mật dữ liệu.

MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và các phần mềm CRM. Nó cung cấp tính năng như đồng bộ hóa dữ liệu, lưu trữ dữ liệu không cấu trúc và khả năng mở rộng.

Kết luận

Phần mềm CRM giúp các công ty theo nhiều cách khác nhau bao gồm tiếp thị, bán hàng, nhân sự và dịch vụ khách hàng. Phần mềm CRM cũng được các công ty sử dụng để quản lý các hoạt động của họ như kế toán, quản lý hàng tồn kho và kinh doanh thông minh.

Cơ sở dữ liệu trong phần mềm CRM là một trong những tính năng quan trọng nhất vì nó lưu trữ tất cả các dữ liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

Tags