Contact Us

Cập nhật tính năng mới phần mềm CRMVIET tháng 1+2/2021

Categories
Feature update

Thân gửi, quý khách hàng 

Với phương châm:” Hỗ trợ khách hàng tốt nhất”, CRMVIET xin thông báo các tính năng mới của phần mềm CRMVIET sau khi đã cập nhập:

Tính năng cập nhật Tháng 1/2021:

 • Sửa tồng đài VHT theo API mới
 • Webhook hợp đồng
 • Automation Tạo giao dịch
 • Xóa nhiều liên hệ
 • Sửa báo cáo tổng hợp,chi tiết công nợ NCC: thêm tiêu chí lọc
 • Sửa giai đoạn nhiều cơ hội
 • Thêm trường Chủ sở hữu tài khoản trong Khách hàng, NCC
 • In báo giá: thêm key người tạo, fix lỗi key mô tả
 • Đưa một số file JS từ website về project tránh việc website chậm làm phần mềm chậm
 • Xuất khẩu khách hàng nhập khẩu:cho phép chọn trường muốn xuất,mặc định là xuất all

Tính năng cập nhật Tháng 2/2021:

 • KPI nhân viên: thêm tiêu chí Loại ticket
 • Tách quyền hệ thống theo gói mới
 • Thêm quyền Báo cáo hàng hóa tồn kho
 • Xuất khẩu giao dịch: thêm cột kết quả
 • Popup thêm giao dịch: thêm chọn cơ hội
 • Thêm quyền lịch sử tăng điểm

Trân trọng thông báo!!!

CRMVIET