Contact Us

Cập nhật tính năng mới của phần mềm CRMVIET ngày 03/12/2019

Categories

Cập nhật tính năng mới phần mềm CRMVIET

Chào anh/chị!

Phần mềm CRMVIET có cập nhật một số tính năng mới so với phiên bản cũ như sau:

 • Cập nhật thêm một số chỉ tiêu KPI mới 
 • Thêm Kpi nhân viên ngay trong chi tiết Kpi 
 • Phiếu chuyển tiền nội bộ 
 • Quyền sửa và hủy ticket 
 • Báo cáo kết quả kinh doanh 
 • Lọc khách hàng theo phòng ban 
 • Thêm trang hiển thị kết quả nhập khẩu: Hàng hóa, khách hàng, Giao dịch, Hợp đồng,  Cơ hội,..
 • Lịch sử nhập hàng tồn kho 
 • Thêm điều kiện tạo ticket trong Automation, cập nhật trạng thái ticket, thêm mới ticket 
 • Tối ưu performance 
 • Select chọn date time trong search Ticket 
 • Icon play và dowload file trong giao dịch hợp đồng. 

Trân trọng!!!

CRMVIET 

 

Tags

200-125   , CISSP   , 100-105   , 210-260   , MB2-712   , 300-115   , 70-410   , 70-532   , 642-996   , 220-902   , 300-075   , 300-075   , 210-060   , 220-901   , 642-997   , 300-070   , 2V0-621D   , 200-310   , 210-065   , 070-346   , 200-105   , 300-101   , 300-320   , 810-403   , N10-006   , 70-697   , PMP   , 1Z0-808   , 70-347   , 640-911   , MB2-713   , 642-998   , 640-916   , 101-400   , 300-208   , CAS-002   , 70-411   , 70-346   , 400-101   , 070-461   , 300-207   , ADM-201   , 300-206   , 2V0-621   , 70-534   , 300-135   , 70-980   , 400-051   , 1Z0-062   , 300-085   , EX200   , 70-417   , 300-209   , EX300   , 70-533   , SY0-401   , 70-462   , 70-483   , NSE4   , 1K0-001   , 101   , 700-501   , 400-201   , 700-260   , CCA-500   , 70-466   , OG0-093   , SSCP   , 400-351   , NS0-157   , 500-260   , PEGACSA71V1   , 1Z0-051   , 70-480   , 352-001   , 200-601   , 700-505   , 642-999   , 1Z0-803   , 070-412   , 210-451   , 642-035   , 300-080   , 700-037   , MB6-702   , 70-347   , 200-125   , 642-996   , 220-902   , 070-412   , 220-902   , 070-346   , CISSP   , 400-051   , 210-060   , 1Z0-808   , PEGACSA71V1   , 400-101   , 70-417   , 300-070   , 70-532   , 210-260   , CISSP   , 100-105   , 300-075   , CISSP   , 210-260   , 70-410   , 100-105   , 200-125   , 500-260   , MB2-712   , CISSP   , 220-901   , 700-501   , 1Z0-051   , 220-901   , 200-125   , PEGACSA71V1   , 70-980   , 70-466   , 210-260   , 810-403   , 70-466   , 70-532   , 300-115   , 200-125   , CCA-500   ,