BẠN ĐÃ ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG

Các bản tin mới nhất sẽ được gửi định kì cho bạn.

.01.

kiểm tra email của bạn

Đôi khi, những email của chúng tôi sẽ không ở trong mục inbox của bạn. Hãy check cả mục Promotions

.02.

Đâu là email của chúng tôi?

Bạn sẽ thấy có những email được gửi dưới tên CRMVIET. Hãy kiểm tra email của bạn thường xuyên nhé

.03.

Tiếp cận kiến thức giá trị

Hãy kiểm tra email thường xuyên và đọc những nội dung giá trị, phù hợp với bạn nhé. 

Copyright 2019, CRMVIET