Contact Us

3 Cách giải quyết xung đột giữa Marketing và bán hàng bằng Marketing Automation

Categories
notify noi bo

Doanh nghiệp sẽ không biết được chính xác do kỹ năng Sales kém hay do nguồn Khách hàng tiềm năng Marketing mang về chất lượng kém, xung đột Marketing và bán hàng lại xảy ra. Điều đáng buồn là ngân sách đổ vào quảng cáo là con số cực kỳ lớn và đã diễn ra ngày này qua tháng nọ.

Vì vậy, nếu bạn mong muốn tăng trưởng doanh nghiệp theo hướng tích cực, trước hết phải tìm cách giải quyết xung đột giữa marketing và sales, và thúc đẩy 2 team này hợp tác hiệu quả. Theo nghiên cứu, công ty có marketing và sales hợp tác tốt tăng trưởng doanh thu cao hơn 20%/năm so với các công ty có đội ngũ sales và marketing hợp tác kém.

Bài viết này sẽ chỉ ra 3 cách sử dụng Marketing Automation để tăng tính hiệu quả, giao tiếp và hợp tác giữa marketing và sales.

1. Xây dựng giai đoạn vòng đời khách hàng

Các Giai đoạn Vòng đời giúp bạn tổ chức các liên hệ của mình dựa trên giai đoạn họ đang ở trong chu kỳ bán hàng của bạn: người đăng ký, khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị, khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng, cơ hội, khách hàng hoặc người truyền bá. Vì các tương tác của bạn với các liên hệ của bạn khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn vòng đời của họ, nên sẽ rất hữu ích nếu bạn có khả năng phân đoạn các liên hệ của mình dựa trên thông tin này.

marketing-automation

Cụ thể, Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị (MQL) và Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng (SQL), là hai giai đoạn vòng đời quan trọng, team bán hàng nhận khách hàng tiềm năng từ team Marketing của bạn. 

Vì mỗi doanh nghiệp lại có đặc thù khác nhau, nên còn tùy thuộc team marketing dựa trên tiêu chí gì để chấm điểm MQL. Khi bạn đã định danh được các danh sách, bạn có thể sử dụng workflow để đánh dấu một contact là MQL và thông báo sự thay đổi đó với team sales.

Có rất nhiều sự linh hoạt trong cách bạn sử dụng công cụ Marketing Automation để đặt ra các giai đoạn vòng đời:

  • Thay đổi giai đoạn vòng đời trực tiếp trong danh sách địa chỉ liên hệ
  • Sử dụng tính điểm khách hàng tiềm năng qua tương tác của khách hàng với doanh nghiệp của bạn
  • Đặt một giai đoạn của một liên hệ bất kỳ sau một hành động cụ thể (đăng ký form)

2. Gửi thông báo nội bộ

Theo báo cáo của Harvard Business Review ‘’ Những doanh nghiệp liên hệ khách hàng tiềm năng chỉ trong một giờ sau khi nhận được yêu cầu sẽ tạo ra cơ hội bán hàng cao gấp 7 lần so với doanh nghiệp liên hệ với khách hàng tiềm năng muộn hơn sau đó một giờ’’.

notify noi bo

Marketing Automation cho phép bạn gửi thông báo ngay lập tức với thông tin liên quan về một liên hệ cho team bán hàng của bạn dựa trên hoạt động Marketing. Tất cả các hành động như tải xuống, xem báo giá, điền form,.. đều được thông báo nội bộ cho một hoặc nhiều người. Cùng với đó là thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng, nhờ đó team bán hàng có thể truy cập ngay vào thông tin họ cần để bắt đầu một cuộc trò chuyện liên quan đến chủ đề mà khách hàng đang tìm hiểu.

3. Chia chủ sở hữu

Một khách hàng có thể nhận được nhiều cuộc gọi hay nhiều email từ nhiều nhân viên trong cùng một công ty. Điều này không chỉ làm cho khách hàng của bạn cảm thấy phiền phức mà còn thể hiện cách làm việc không chuyên nghiệp của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chính thương hiệu cũng như uy tín của công ty. Cũng có thể xảy ra việc tranh chấp khách hàng giữa các nhân viên trong cùng hệ thống.

chia se chu so huu

Làm thế nào để kiểm soát hay ngăn chặn được tình trạng trên?

Marketing Automation cho phép bạn phân chia khách hàng tiềm năng tự động theo quy tắc xoay vòng hoặc chỉ định đến đúng marketer, nhân viên bán hàng hay nhà quản lý. Bất kỳ doanh nghiệp nào đều có thể sử dụng để tránh gây ra sự rối ren trong quy trình tiếp nhận và xử lý khách hàng. Đặc biệt phát huy hiệu quả cao ở các công ty có nhiều nhân viên, công ty có nhiều sản phẩm hoặc phòng ban, công ty có nhiều địa điểm.

Đừng quên …

Marketing Automation là một công cụ mạnh mẽ có thể làm cho doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả hơn và gắn kết toàn bộ các phòng ban.