Contact Us

Báo giá phần mềm CrmViet On Premises – Thuê License

STANDARD

6.900.000(5 User)
 •         🔸 Phí triển khai: 2 triệu
 •         ✔️ Quản lý Khách hàng
  - Lưu trữ thông tin chung
  - Phân loại khách hàng
  - Chuyển chủ sở hữu
  - Chia sẻ khách hàng
  - Check trùng thông tin KH
  - Lọc thông tin khách hàng
 •         ✔️ Quản lý Báo giá
  - Quản lý báo giá
  - In báo giá theo mẫu
  - Quản lý lịch sử gửi báo giá
 •         ✔️ Quản lý Mua & Bán hàng
  - Quản lý đơn hàng
 •         ✔️ Thông báo
  Hiển thị thông báo tương tự thông báo Facebook
 •         ✔️ Phân cấp Khách hàng
  Phân cấp Khách hàng
 •         ✔️ Email & SMS Brandname
 •         ✔️ Quản lý tài liệu
  - Lưu trữ các file hình ảnh hay file mềm theo từng khách hàng
  - Lưu tài liệu nội bộ công ty
 •         ✔️ Quản lý cơ hội
  - Đánh giá giai đoạn chốt hợp đồng
  - Nguyên nhân gây thất bại hợp đồng
  - Dự tính được doanh thu
 •         ✔️ Tùy chỉnh Label
 •         ✔️ App Mobile: Khách hàng; Giao dịch;
                Đơn hàng; Định vị; Báo cáo
  Các Module trên Moblie app
 •         ✔️ 01 buổi đào tạo Online

PROFESSIONAL

7.900.000(10 User)
 •      Tất cả tính năng bản STANDARD+
 •         🔸 Phí triển khai: 4 triệu
 •         ✔️ Quản lý KPI
  Quản lý và giảm sát KPI nhân viên
 •         ✔️ Custom Field
  Tùy chỉnh các trường dữ liệu
 •         ✔️ Quản lý điểm thưởng
 •         ✔️ Module Ticket
 •         ✔️ Module Automation
  SMS & Email Automation
 •         ✔️ Tích hợp Mailchimp
 •         ✔️ Xếp hạng Khách hàng
 •         ✔️ 02 buổi đào tạo Online

PRO CALL

11.900.000(15 User)
 •      Tất cả tính năng của bản PROFESSIONAL+
 •         🔸 Phí triển khai: 5 triệu
 •         ✔️ Tích hợp tổng đài IP
 •         ✔️ Click2Call, Popup, Ghi âm trên CRM
 •         ✔️ Tự động chuyển cuộc gọi về user gọi
                gần nhất cho khách hàng
 •         ✔️ Nghe, gọi trên Mobile App
 •         ✔️ Chưa bao gồm phí Tổng đài
 •         ✔️ 01 buổi đào tạo trực tiếp
                (Đào tạo tại Hà Nội hoặc TP.HCM)

ENTERPRISE

21.900.000(35 User)
 •      Tất cả tính năng bản PRO CALL+
 •         🔸 Phí triển khai: 7 triệu
 •         ✔️ Module Dự án
 •         ✔️ Tích hợp Google Analystics
 •         ✔️ Tích hợp Email Marketing Amazon SES
 •         ✔️ Tích hợp Facebook
 •         ✔️ Module Survey
 •         ✔️ Module Kho hàng
 •         ✔️ Tích hợp Zalo
 •         ✔️ Tích hợp KiotViet
 •         ✔️ Chưa bao gồm phí Tổng đài
 •         ✔️ 02 Buổi đào tạo trực tiếp
                (Đào tạo tại Hà Nội hoặc TP.HCM)

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Đăng ký thêm User

750.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 250.000/ User)
 • ✔️ Thêm người dùng sử dụng phần mềm

 • Đơn vị: User

Tích hợp tổng đài IP

7.000.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 1.000.000)
 • ✔️Click2Call, Popup, Ghi âm trên CRM


  ✔️ Nghe, gọi, trên Mobile App


  ✔️ Pop-up thông tin khách hàng.


  ✔️ Thêm mới giao dịch


  ✔️ Thêm mới khách hàng


 • Đơn vị: Lần

Tích hợp tổng đài UCM GrandStream

3.000.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 1.000.000)
 • ✔️Click2Call, Popup, Ghi âm trên CRM


  ✔️Nghe, gọi, trên Softphone


  ✔️Pop-up thông tin khách hàng


  ✔️Thêm mới giao dịch


  ✔️Thêm mới khách hàng


  (Lưu ý: Khách hàng thực hiện tích hợp tổng đài IP trước)

 • Đơn vị: Lần

Module Kho hàng

3.000.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 1.000.000)
 • ✔️ Tích hợp Kho hàng


  ✔️ Quản lý xuất nhập tồn


  ✔️ Chuyển kho

 • Đơn vị: Module

Module Dự án

3.000.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 1.000.000)
 • ✔️ Quản lý và theo dõi dự án


  ✔️ Chấm điểm công việc dự án


  ✔️ Thiết lập mức ưu tiên

 • Đơn vị: Module

Module Survey

3.000.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 1.000.000)
 • ✔️ Tạo survey cho khách hàng hoặc user

 • Đơn vị: Module

Tích hợp Email Marketing Amazon SES

3.000.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 1.000.000)
 • ✔️ Gửi email số lượng lớn và trực tiếp trên phần mềm


  ✔️ Tăng tỉ lệ inbox đồng thời tracking tỉ lệ Open Click

 • Đơn vị: Lần

Google Analytics

3.000.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 1.000.000)
 • ✔️ Tích hợp WebForm


  ✔️ Tracking chiến dịch Marketing Online

 • Đơn vị: Lần

Tích hợp Facebook

3.500.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 2.000.000)
 • ✔️ Tích hợp nhiều fanpage


  ✔️ Tự động thêm khách hàng khi có comment, inbox


  ✔️ Tự động cập nhật SĐT, Email nếu có trong nội dung comment, inbox

 • Đơn vị: Lần

Tích hợp Zalo

3.500.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 2.000.000)
 • ✔️ Tích hợp nhiều Zalo Official Account


  ✔️ Tự động thêm khách hàng khi KH "Quan tâm"


  ✔️ Tự động cập nhật SĐT, Email nếu có trong nội dung inbox

 • Đơn vị: Lần

Tích hợp KiotViet

3.500.000/ Năm đầu
(Các năm tiếp theo: 2.000.000)
 • ✔️ Tự động thêm thông tin khách hàng, sản phẩm, hóa đơn từ phần mềm KiotViet


  ✔️ Đồng bộ dữ liệu cũ từ KiotViet

 • Đơn vị: Lần

DỊCH VỤ GỬI SMS

PHÍ TẠO TÀI KHOẢN

1 TRIỆULẦN ĐẦU
 • ✔️ Phí đăng kí là 200.000đ

  ✔️ Tài khoản sẽ có 800.000đ (chỉ đăng ký Quảng cáo)

  ✔️ Tài khoản sẽ có 600.000đ (đăng ký cà QC và CSKH)

  ✔️ Mỗi lần gửi tin sẽ trừ dần tài khoản

TIN NHẮN QC

5401 SMS/122 KÝ TỰ
 • ✔️ Thông báo khuyến mãi, sự kiện ...

  ✔️ Hiển thị Brandname

  ✔️ Gửi tối thiểu 30 tin/lần

  ✔️ Nội dung tin nhắn có 122 kí tự/Sms

TIN NHẮN CSKH

8501 SMS/160 KÝ TỰ
 • ✔️ Tin nhắn chúc mừng SN, thông báo

  ✔️ Hiển thị Brandname

  ✔️ Phí duy trì Brandname CSKH là 200.000đ/tháng

  ✔️ Nội dung tin nhắn có 160 kí tự/Sms

DỊCH VỤ EMAIL MARKETING AMAZON SES BASIC

10.000 Email/ Tháng

2.160.000 đ/ Năm
 • Giá 01 email: 18 đ

25.000 Email/ Tháng

5.100.000 đ/ Năm
 • Giá 01 email: 17 đ

50.000 Email/ Tháng

9.600.000 đ/ Năm
 • Giá 01 email: 16 đ

100.000 Email/ Tháng

16.800.000 đ/ Năm
 • Giá 01 email: 15 đ

200.000 Email/ Tháng

31.200.000 đ/ Năm
 • Giá 01 email: 13.5 đ
Lưu ý
- Giới hạn 50k Email /Ngày (Phí tăng hạn mức: 500K/Lần)
- Tốc độ gửi 14 Email/giây (Phí tăng tốc độ 28 Email/giây: 500K/Lần)
- Không tự động loại mail chết trước khi gửi
- Loại mail chết sau các lần gửi
- Phí đổi tài khoản 500K/Lần. Tối đa 04 lần đổi / Tháng
Khi đổi tài khoản sẽ không tracking được Open, Click từ Email đã gửi
- Tổng Dung lượng File đính kèm: 2MB * Số email gửi

DỊCH VỤ EMAIL MARKETING AMAZON SES ADVANCED

Custom Field

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️Tùy chỉnh thêm trường dữ liệu các Module Khách hàng, Liên hệ, Sản phẩm

Survey

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️Tạo survey cho khách hàng hoặc người dùng


  ✔️ Báo cáo tổng hợp

Google Analytics

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Tích hợp WebForm


  ✔️ Tracking chiến dịch Marketing Online


  ✔️Notify khi khách hàng quay lại Website


  ✔️ Thời gian truy cập Website


  ✔️ Lịch sử và nguồn truy cập

Tích hợp Facebook

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Tích hợp nhiều fanpage


  ✔️ Tự động thêm khách hàng khi có comment, inbox


  ✔️ Tự động cập nhật SĐT, Email nếu có trong nội dung comment, inbox

Tích hợp Zalo

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Tích hợp nhiều Zalo Official Account


  ✔️ Tự động thêm khách hàng khi KH "Quan tâm"


  ✔️ Tự động cập nhật SĐT, Email nếu có trong nội dung inbox

Tích hợp KiotViet

2.000.000 đ/ Năm
 • ✔️ Tự động thêm thông tin khách hàng, sản phẩm, hóa đơn từ phần mềm KiotViet


  ✔️ Đồng bộ dữ liệu cũ từ KiotViet

Hỗ trợ tích hợp API có sẵn

5.000.000 đ/ Lần
 • ✔️ Hỗ trợ tích hợp hệ thống Website hoặc hệ thống phần mềm quản lý của doanh nghiệp với các API có sẵn của CRMVIET như Hàng hóa, Đơn hàng, Khách hàng


  ✔️ Chí phí không bao gồm chi phí viết thêm API mới

Lưu ý
- Không giới hạn Email /Ngày
- Tốc độ gửi 40 Email/giây
- Tự động loại mail chết trước khi gửi
- Chỉ tính tiền trên Email thành công
- Không hỗ trợ File đính kèm

PHÍ THUÊ TỔNG ĐÀI ẢO

Call Center 1

250.000 đ/ User/ Tháng
 • Từ 01 - 20 Users
  01 - 05 Máy nhánh

Call Center 2

230.000 đ/ User/ Tháng
 • Từ 21 - 40 Users
  06 - 10 Máy nhánh

Call Center 3

210.000 đ/ User/ Tháng
 • Từ 41 - 60 Users
  11 - 20 Máy nhánh

Call Center 4

190.000 đ/ User/ Tháng
 • Từ 61 - 80 Users
  21 - 50 Máy nhánh

Call Center 5

170.000 đ/ User/ Tháng
 • Từ 81 - 100 Users
  51 - 100 Máy nhánh

DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI BỔ SUNG


- Phí ghi âm cuộc gọi phát sinh: 200.000 đ/10 GB/3000 phút/ Tháng
- Phí duy trì thanh toán: 12 tháng/ Lần
- Chi phí trên chưa bao gồm 10% VAT
- Cước thoại dịch vụ Mobisip của Mobiphone: Nội mạng: 440 VNĐ/phút, Ngoại mạng: 780 VNĐ/phút (Đã có VAT)
Ghi chú:
Khuyến nghị sử dụng Server Cloud cho CMC cung cấp
¬ Chi phí tối thiểu cho cấu hình Server Cloud: 2 Core, 2 GB Ram, 40 GB SSD (700K/Tháng)
¬ Khuyến nghị cấu hình Server Cloud: 2 Core, 3GB Ram 40GB SSD (850k/Tháng)
¬ Cấu hình đề nghị có thể cần nâng cấp khi Doanh nghiệp có nhiều user và dữ liệu