Contact Us
Categories
Thực hiện a/b testing cho các chiến dịch

Thực hiện a/b testing cho các chiến dịch

A/B testing (thử nghiệm a/b) là một phương pháp tuyệt vời để tìm ra các chiến lược tiếp thị và quảng cáo trực tuyến tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra mọi thứ, từ bản sao trang web đến email bán hàng để tìm kiếm quảng cáo. Và những lợi thế mà A/B testing cung cấp đủ để bù lại thời gian bổ sung cần thiết.

Thử nghiệm A / B được lên kế hoạch tốt có thể tạo ra sự khác biệt lớn về hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của bạn. Thu hẹp các yếu tố hiệu quả nhất của một quảng cáo, và sau đó kết hợp chúng, rõ ràng có thể làm cho các nỗ lực tiếp thị của bạn có nhiều lợi nhuận và thành công hơn.

1-A/B testing là gì?

Thực hiện a/b testing cho các chiến dịch
Thực hiện a/b testing cho các chiến dịch

A/B testing là hành động chạy thử nghiệm đồng thời giữa hai hoặc nhiều trang để xem trang nào thực hiện hoặc chuyển đổi tốt nhất.

Mặc dù tên gọi là a/b testing, thử nghiệm này có thể được tiến hành với nhiều trang như mong muốn.

Khi bạn đã quyết định thử nghiệm gì trên trang đích của mình (ví dụ: tiêu đề, kêu gọi hành động, chụp ảnh, thêm video, v.v.) – bạn có thể tạo các phiên bản mới (hoặc biến thể) của trang để tham gia thử nghiệm.

2-Quy ước đặt tên

So sánh các page bằng a/b testing
So sánh các page bằng a/b testing

a/ Champion page

Khi hoàn thành một cuộc a/b testing, bạn có thể dựa theo các chỉ số so sánh để quyết định trang thể hiện tốt nhất, như là một người thắng cuộc. Những trang này được gọi là champion page (trang vô địch).

b/ Challenger page

Khi bắt đầu một test, bạn có thể tạo các phiên bản khác nhau để kiểm tra và đánh giá champion page hiện tại.

c/ Page variant (biến thể trang)

Đây là một thuật ngữ cho bất kỳ phiên bản mới nào của trang đích của bạn được bao gồm trong thử nghiệm. Các champion page và bất kỳ challenger page nào đều là các page variant.

>>> Xem thêm: Những marketing tools cần thiết cho mọi chiến dịch marketing

3-Chỉ định lưu lượng trong A/B testing

Dùng kết quả để đánh giá a/b testing
Dùng kết quả để đánh giá a/b testing

Lưu lượng được phân bổ ngẫu nhiên cho từng biến thể trang dựa trên trọng số được xác định trước – ví dụ: nếu bạn đang chạy thử nghiệm với 2 biến thể trang, bạn có thể chia lưu lượng truy cập 50/50 hoặc 60/40. Khách truy cập thường được lưu cookie để họ sẽ luôn thấy cùng một phiên bản của trang (để duy trì tính toàn vẹn của thử nghiệm).

Yếu tố chính quyết định trọng lượng bạn sẽ gán cho các biến thể trang của bạn trong a/b testing là bao nhiêu thời gian – cho dù bạn đang bắt đầu thử nghiệm với nhiều biến thể cùng một lúc hay thử nghiệm các ý tưởng mới đối với một trang đã thiết lập.

4-Bắt đầu với nhiều biến thể trang

Kiểm tra trên nhiều page
Kiểm tra trên nhiều page

Nếu bạn đang bắt đầu một chiến dịch a/b testing từ đầu và có một vài ý tưởng về hướng đi nào, bạn có thể tạo một biến thể trang đích mới cho mỗi ý tưởng.

>>> Xem thêm: Trọn bộ tài liệu Digital Marketing cho doanh nghiệp – Facebook, Seo, Google Adword

Trong trường hợp này, rất có thể bạn sẽ chỉ định traffic (lưu lượng truy cập) bằng nhau cho mỗi trang. Lý do là bạn muốn đối xử bình đẳng với họ và chọn một trang chiến thắng (vô địch) càng sớm càng tốt.

Bạn cần lái một lượng lưu lượng truy cập nhất định qua các trang thử nghiệm trước khi kết quả có ý nghĩa thống kê hoặc hợp lệ và vì bạn không có dữ liệu chuyển đổi trên bất kỳ trang nào, nên bắt đầu thử nghiệm của bạn từ vị trí bình đẳng.

5-Kiểm tra đối với một trang có sẵn

Nếu bạn có một trang được thiết lập mà bạn muốn thử một số ý tưởng mới, bạn sẽ cung cấp cho các biến thể trang mới của mình một tỷ lệ lưu lượng truy cập nhỏ hơn so với nhà vô địch hiện tại để giảm thiểu rủi ro vốn có trong a/b testing khi đưa ra các ý tưởng mới (có thể không hoạt động tốt).

Hãy bắt đầu ngay thử nghiệm cho các trang của mình bằng a/b testing ngay bây giờ và tìm ra trang đang hoạt động tốt nhất của bạn.

>>> Xem thêm: SEM là gì – Tại sao doanh nghiệp cần SEM?