CRM Manager 

 (75 triệu đồng)

Thời lượng:

✔️ 8 buổi tư vấn Online

✔️ 03 buổi đào tạo trực tiếp

Mục tiêu: 

✔️ Tối ưu hóa kênh thông tin khách hàng và hoạt động  Remarketing của DN

✔️  Đưa ra gợi ý để nâng cao hiệu quả Marketing của DN

Nội dung tư vấn:

✔️ Bao gồm toàn bộ nội dung tư vấn của gói CRM Staff

✔️ Đào tạo trực tiếp đồng bộ các kênh Marketing vào CRM như Call center, Website, Chat bot, Facebook,...

✔️Tư vấn xây dựng webform, tracking chiến dịch Marketing Online của Doanh nghiệp, thu thập dữ liệu từ Google Analystic,...

✔️ Đưa ra các gợi ý giúp Doanh Nghiệp tối ưu hóa hệ thống Marketing trên CRM

* Đặc biệt được tư vấn trực tiếp bởi ông Nguyễn Mạnh Tưởng – Co-founder CRMVIET

x