CRM Kick- Off

 (25 triệu đồng)

Thời lượng:

✔️ 2 tuần ( hình thức Online )

Mục tiêu: 

✔️ Tạo dựng dữ liệu nền cho phần mềm CRM

Mô tả:

✔️ Làm việc trực tiếp với các chuyên gia CRM của  CRMVIET,

những người đã có kinh nghiệm triển khai hệ  thống CRM cho

các Doanh nghiệp trong nhiều ngành  nghề khác nha

Nội dung tư vấn:

✔️ Phân quyền nhân viên

✔️Thiết lập danh mục hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, giao dịch, hợp đồng,...

✔️Thiết lập mẫu biểu báo giá, hợp đồng,

✔️Xây dựng Marketing Automation cơ bản

✔️Nhập khẩu dữ liệu cũ của doanh nghiệp

x