CRM Cầm tay chỉ việc

 (04 triệu đồng)

Thời lượng:

✔️ 1 ngày đào tạo trực tiếp 

Mục tiêu: 

✔️ Đào tạo nhân viên Doanh nghiệp sử dụng thành thạo phần mềm CRMVIET

Mô tả:

✔️ Làm việc trực tiếp với các chuyên gia CRM của  CRMVIET,

những người đã có kinh nghiệm triển khai hệ  thống CRM

cho các Doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề khác nhau

Nội dung hỗ trợ:

✔️ Đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm CRMVIET trực tiếp tại doanh nghiệp

✔️ Cán bộ CRMVIET làm việc trực tiếp với cán bộ của Doanh nghiệp trong quá trình thao tác nhập dữ liệu nền

✔️ Các doanh nghiệp chưa có quy trình quản trị khách hàng trước trong và sau bán hàng thống nhất, rõ ràng, được văn bản hoá và số hoá

x