Contact Us

5P Marketing là gì? Tổng quan những điều cần biết

Categories
5P marketing trong kinh doanh

5P marketing trong kinh doanh

Suy nghĩ về tất cả các yếu tố trong doanh nghiệp của bạn, cho dù chúng có vẻ nhỏ như thế nào, có thể giúp bạn định vị doanh nghiệp của mình và do đó sản phẩm và dịch vụ của bạn trên thị trường. Và 5P Marketing giúp bạn việc đó.

5P Marketing là gì?

5P Marketing là các yếu tố tiếp thị chính được thiết kế để giúp bạn suy nghĩ về chiến lược kinh doanh của mình.

Nói rộng ra, tiếp thị là sự kết hợp của các hoạt động kinh doanh nhằm xây dựng thương hiệu và doanh nghiệp của bạn một cách nhất quán.

Xem thêm: Sale và Marketing khác nhau ở những điểm nào?

5P marketing trong kinh doanh

5P marketing trong kinh doanh

Nếu bạn muốn phát triển doanh nghiệp của mình, 5 Ps tiếp thị có thể giúp bạn suy nghĩ về các lĩnh vực khác nhau trong doanh nghiệp của bạn có thể tăng giá trị và cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ khác với đối thủ cạnh tranh.

Làm việc theo cách của bạn thông qua từng Ps có thể giúp bạn suy nghĩ về lĩnh vực kinh doanh nào bạn có thể thay đổi hoặc cải thiện, để giúp bạn đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu.

5P Marketing bao gồm những gì?

Product (Sản phẩm)

Sản phẩm trong 5P marketing

Sản phẩm trong 5P marketing

Yếu tố sản phẩm đề cập đến những gì bạn đang cung cấp nói chung – chính xác bạn đang bán gì cho khách hàng của mình? Điều này bao gồm các tính năng giá trị gia tăng, thương hiệu và bao bì cũng như các điều khoản dịch vụ và bảo hành.

Xem thêm: Những điều cần chú ý để tạo ra nhận diện thương hiệu

Ví dụ: nếu bạn là nhà sản xuất đồ trang sức đang muốn phát triển doanh nghiệp của mình, bạn có thể nghĩ về việc cung cấp cho khách hàng của mình một dịch vụ gói quà miễn phí như một động lực để mua hàng từ bạn.

Price (Giá)

Yếu tố giá đề cập đến cách bạn đặt giá cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Nó thường bao gồm tất cả các phần tạo nên chi phí chung của bạn, bao gồm giá được quảng cáo, bất kỳ khoản giảm giá, bán hàng, điều khoản tín dụng hoặc các thỏa thuận thanh toán khác hoặc dịch vụ khớp giá mà bạn cung cấp.

Giá cả của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào vị trí kinh doanh của bạn trên thị trường.

Ví dụ: nếu bạn quảng cáo doanh nghiệp của mình dưới dạng dịch vụ cho thuê xe ngân sách, giá của bạn sẽ phản ánh lựa chọn đó. Nếu bạn đang muốn phát triển doanh nghiệp của mình, hãy cân nhắc nếu giá của bạn phản ánh định vị doanh nghiệp của bạn.

Promotion (Xúc tiến)

Hoạt động xúc tiến

Hoạt động xúc tiến

Yếu tố xúc tiến đề cập đến tất cả các hoạt động và phương pháp bạn sử dụng để quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm của mình. Điều này bao gồm bán hàng, quan hệ công chúng, tiếp thị và marketing trực tiếp.

Yếu tố này trong 5P Marketing chỉ là một phần, nhưng nó thường hay bị hiểu nhầm là tất cả những hoạt động marketing bởi những người không hiểu rõ về ngành này.

Ví dụ: nếu bạn đang phát triển doanh nghiệp quản lý thể thao của mình, bạn có thể thêm tài trợ vào hỗn hợp tiếp thị của mình để giúp quảng bá doanh nghiệp của mình.

Xem thêm: PR là gì – quy trình lập kế hoạch PR cho doanh nghiệp

Place (Phân phối)

Yếu tố địa điểm đề cập đến cách bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho khách hàng. Điều này có thể bao gồm vị trí thực tế (ví dụ: thông qua mặt tiền cửa hàng, trực tuyến hoặc nhà phân phối), phương thức giao hàng cũng như cách bạn quản lý mức cổ phiếu của mình …

Ví dụ: bạn có thể chọn cung cấp sản phẩm của mình từ cửa hàng, qua internet hoặc thông qua một nhà phân phối.

Nếu bạn đang muốn phát triển doanh nghiệp của mình, bạn có thể xem xét thay đổi hoặc mở rộng cách bạn bán sản phẩm và dịch vụ của mình.

Ví dụ: nếu bạn là nhà phân phối đồ gia dụng, bạn có thể nghĩ về việc thiết lập một cửa hàng mới ở một địa điểm khác hoặc cung cấp nhượng quyền thương mại.

Ngoài ra, bạn có thể xem xét việc thiết lập một trang web trực tuyến như một nhà cung cấp cho phép các doanh nghiệp khác mua hàng trực tuyến từ bạn.